Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 8 nhóm đối tượng

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 đối tượng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 cho 8 nhóm đối tượng. Đây là nội quan trọng đáng chú ý tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng kế thừa quy định của Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ.

Đề xuất 8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7

Đề xuất 8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp

Tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng dự kiến cho 8 nhóm đối tượng. Việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng thực hiện trước ngày 1/7/2023, mức tăng thêm từ 12,5% - 20,8% tùy từng nhóm đối tượng.

Các đối tượng được điều chỉnh gồm, một là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Hai là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị định số 121/2003/NĐ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Ba là người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

Bốn là cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

Năm là quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Sáu là công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Bảy là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Tám là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đề xuất điều chỉnh thêm cho những người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3.000.000 đồng/tháng.

Đánh giá tác động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng, với mức điều chỉnh trên, nguồn chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp dự kiến tăng thêm cho năm 2023 là 2.870 tỷ đồng (thực hiện từ ngày 1/7/2023) để thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho 1,062 triệu người.

Tổng số người được điều chỉnh là khoảng 3,4 triệu người (trong đó 1,062 triệu người do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo; 2,361 triệu người do nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo), mức bình quân lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng lên.

Ví dụ, mức bình quân lương hưu hằng tháng của người nghỉ hưởng lương hưu do ngân sách nhà nước bảo đảm sau khi thực hiện điều chỉnh sẽ tăng từ khoảng 4,6 triệu/người/tháng lên 5,2 triệu đồng/người/tháng. Mức bình quân lương hưu hằng tháng của người nghỉ hưởng hưởng hưu do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm sau khi thực hiện điều chỉnh sẽ tăng từ khoảng 5,6 triệu đồng/người/tháng lên 6,3 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, thực hiện phương án này thì dự kiến kinh phí tăng thêm từ quỹ Bảo hiểm xã hội trong năm 2023 để chỉ trả lương hưu, trợ cấp từ quỹ khoảng 11.700 tỷ đồng (thực hiện từ ngày 1/7/2023) cho 2,361 triệu người.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.371
0 Bình luận
Sắp xếp theo