Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

Các cơ sở y tế được cấp phép khám chữa bệnh nghề nghiệp

Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) công bố Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp (cập nhật đến ngày 10/9/2020).

Cụ thể, số cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp là 64 đơn vị, trong đó:

- Các đơn vị do Bộ Y tế công bố: 20 đơn vị.

- Các đơn vị do Bộ/ngành công bố: 01 đơn vị (Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng/Viện Y học dự phòng Quân đội/Cục Quân Y).

- Các đơn vị do Sở Y tế công bố: 43 đơn vị (đơn cử như: Phòng Khám, điều trị bệnh nghề nghiệp trực thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội; Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường; PK đa khoa Trung tâm Y tế dự phòng Long An; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum;...).

Xem chi tiết Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp trên file PDF hoặc file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

CC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y T
DANH SÁCH
CC CƠ S Y T ĐƯC CP PHP KHM, ĐIỀU TR BNH NGH NGHIP
(Ban hành kèm theo Công văn s 1656/MT- ngày 11 tháng 9 năm 2020)
Ngày cp nht: 10/9/2020
S cơ sở y t đưc cp php khám, điu tr bnh ngh nghip
64 đơn v
Các đơn v do B Y t công b
20 đơn v
c đơn v do B/nnh công b
01 đơn v
Các đơn v do S Y t công b
43 đơn v
1. Các đơn v do B Y t công b
TT
Tên cơ sở y t đưc cp php
khám, điu tr bnh ngh nghip
Đa chỉ/ĐT liên hệ
S cp phép/Ngày cp phép hot
động
Tên người ph trách
chuyên môn
1
Vin Sc khe ngh nghip và Môi
trường
S 57, Ph Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
ĐT: (04) 23 8213491 Fax: (04) 23
8212894
Website: http://nioeh.org.vn/
S 318/GPHĐ-KCB ngày 5/4/2016 và
Công văn số 1135/KCB-NV ngày
14/8/2017
PGS.TS. Nguyễn Văn
Sơn
2
Phòng khám Sc kho ngh nghip
thuc Trung tâm Sc kho ngh
nghip Vin khoa hc an toàn và
v sinh lao động
S 216 đường Nguyn Trãi, qun Nam
T Liêm, TP. Hà Ni
S 346/BYT-CPHĐ ngày 25/10/2017
BS. Vũ Xuân Trung
3
Bnh vin Chnh hình và phc hi
chức năng TP. Hồ Chí Minh
1A Lý Thường Kiệt, Phường 7 Qun Tân
Bình, TP. H Chí Minh
S 276/BYT-GPHĐ ngày 01/3/2014
BS. Đỗ Trng Ánh
4
Bnh viện Đa khoa Bưu Điện
Lô B9 Thành Thái, Phường 15, Qun 10,
TP. H Chí Minh
S 459/KCB-PHCN&GĐ ngày
26/04/2018
BSCKII. Trn Th Ái
Nhung
5
Phòng khám, điều tr bnh ngh
159 Hưng Phú, Phường 8, Qun 8, TP.
S 01/BYT-GPHĐ ngày 04/01/2019
BS. Nguyn Bích Hà
TT
Tên cơ sở y t đưc cp php
khám, điu tr bnh ngh nghip
Đa chỉ/ĐT liên hệ
S cp phép/Ngày cp phép hot
động
Tên người ph trách
chuyên môn
nghip thuc Vin Y tế công cng
TP. H Chí Minh
H Chí Minh
6
Phòng khám, điều tr bnh ngh
nghiêp thuc Trung tâm Y tế - Môi
trường lao động công thương – B
Công thương
99 Văn Cao, phường Liu Giai, Qun Ba
Đình, TP. Hà Nội
S 02/BYT-GPHĐ ngày 04/01/2019
BS. Trần Văn Viện
7
Phòng khám đa khoa Trường Đại
hc Y tế công cng
S 1A, đường Đức Thắng, Phường Đức
Thng, Qun Bc T Liêm, Hà Ni
S 419/QĐ-BYT ngày 31/01/2019
BSCKII. Dương Văn
Hi
8
Phòng khám, điều tr bnh ngh
nghip thuc Vin Y hc bin, B Y
tế
Đại l Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh
Dương, Quận Lê Chân, TP. Hi Phòng
S 495/QĐ-BYT ngày 13/02/2019
PGS.TS. Trn Th
Qunh Chi
9
Bnh viện Đại hc Võ Trường Ton
Quc l 1A, x Tân Phú Thch, huyn
Châu Thành, tnh Hu Giang
S 816/QĐ-BYT ngày 06/3/2019
BS. Nguyn Nhân
Ngha
10
Phòng khám điều trị bệnh nghề
nghiệp thuộc Phân Viện Khoa học
an toàn vệ sinh lao động Bảo vệ
môi trường miền Nam
* 124-126 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.
I,Thành phố Hồ Chí Minh.
* Điện thoại: 028 3839 6998
S 03/BYT-GPHĐ ngày 05/4/2019
TS. BS. Trnh Hng
Lân
11
Trung tâm Bo v sc khỏe lao động
và môi trường giao thông vn ti
73 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Ni
ĐT: 02437343151
S 2456/QĐ-BYT ngày 14/6/2019
ThS.BS. Phạm Đức
Th
12
Trung tâm Giám định Y khoa giao
thông vn ti
Ngõ 1194 Láng Thưng, Đống Đa, Hà
Ni
ĐT: 024 37663226
S 2458/QĐ-BYT ngày 14/6/2019
TS.BS. Phm Tng
Lâm
13
Bnh vin Dt may
454 Minh Khai, Phường Vnh Tuy, Qun
Hai Bà Trưng, Hà Ni
S 2611/QĐ-BYT ngày 21/6/2019
BS. Nguyn Thanh
Tho
14
Bnh vin Phi Trung ương
463 Hoàng Hoa Thám, Phường Vnh
Phúc, Ba Đình, Hà Ni
S 3272/QĐ-BYT ngày 26/7/2019
BSCKII. Nguyn Ngc
Hng
15
Bệnh viện Xây dựng
Khu A1, Nguyễn Quý Đức, Phường
Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, TP. Hà
Nội
S 123/QĐ-BYT ngày 16/01/2020
BSCKI. Đinh Thị Hoa
TT
Tên cơ sở y t đưc cp php
khám, điu tr bnh ngh nghip
Đa chỉ/ĐT liên hệ
S cp phép/Ngày cp phép hot
động
Tên người ph trách
chuyên môn
16
Bệnh viện đa khoa nhân
Thành
Số 61 Vũ Thạnh-Phường Ô Ch Dừa –
Quận Đống Đa-TP. Hà Nội
S 1943/QĐ-BYT ngày 04/5/2020
TS.BS. Nguyn Thế
Hu
17
Bệnh viện 199, Bộ Công an
Số 216 Nguyễn Công Trứ, Phường An
Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
S 1962/QĐ-BYT ngày 05/05/2020
BSCKI. Võ Th Hng
ng
18
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi
chức năng Sầm Sơn
Số 6-Phường Bắc Sơn- TP. Sầm Sơn,
tỉnh Thanh Hóa
S 2073/QĐ-BYT ngày 15/5/2020
BS. Trịnh Trí Dũng
19
Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần
Thơ
315 Nguyễn Văn Linh, phường An
Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
S 3246/QĐ-BYT ngày 22/7/2020
BSCKI. Lâm Th Ngc
Tho
20
Phòng Khám, điều trị bệnh nghề
nghiệp thuộc Trung tâm Dịch vụ y tế
-Viện Pasteur Nha Trang
06-08-10 Trần Phú, phường Xương
Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
S 04/BYT-GPHĐ ngày 28/8/2020
ThS.BS. Phm Th
Hng Minh
2. Các đơn v do B/ngnh công b
TT
Tên cơ sở y t đưc cp php
khám, điu tr bnh ngh nghip
Đa chỉ/ĐT liên hệ
S cp phép/Ngày cp phép hot
động
Tên người ph trách
chuyên môn
1
Phòng khám tư vấn và điều tr d
phòng/Vin Y hc d phòng Quân
đội/Cc Quân Y
S 21 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Ni
S 0107/GPHĐ-BQP ngày 29/11/2016
BS. Nguyễn Đức Mnh
3. Các đơn v do S Y t công b
TT
Tên cơ sở y t đưc cp php
khám, điu tr bnh ngh nghip
Đa chỉ/ĐT liên hệ
S cp phép/Ngày cp
phép hoạt động
Tên người ph trách
chuyên môn
Đa đim
cp php
1.
Phòng Khám, điều tr bnh ngh
nghip trc thuc Trung tâm Y tế
d phòng Hà Ni
S 70 Nguyn Chí Thanh, phường Láng
Thưng, quận Đống Đa, Thành ph Hà
Ni
S 64/HNO-GPHĐ-
TTYT ngày 10/8/2018
BS. Bi Đức Công
Hà Ni
2.
Phòng khám đa khoa thuộc Trung
tâm Kim soát bnh tt tỉnh Vnh
Phúc
S 10 Hai Bà Trưng, phường Đống Đa,
Vnh Yên, Vnh Phúc
S 00110/VP-GPHĐ
ngày 15/10/2018
BS. Nguyễn Văn
Chiến
Vnh Phúc
Đánh giá bài viết
1 45
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo