Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng trợ cấp Covid không

Đã nhận trợ cấp thất nghiệp có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị quyết 116 là vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm hiện nay. Tuy nhiên đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì có được nhận tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP không? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

Trước đó do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 nhiều người lao động đã bị mất việc hoặc dừng hợp đồng lao động. Chính vì vậy việc nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 được coi là rất thiết thực đối với người lao động đang gặp khó khăn. Dưới đây là một số quy định về điều kiện người lao động được nhận hỗ trợ theo NQ 116, mời các bạn cùng theo dõi.

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 116/NQ-CP thì:

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Như vậy, để nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN thì NLĐ (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng) phải đáp ứng 02 điều kiện:

(1) Không đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 - 30/9/2021.

(2) Có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định.

Trong đó, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là: NLĐ tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp đã đủ điều kiện hưởng BHTN theo đúng quy định. Tuy nhiên vì một số lý do như chưa muốn nhận BHTN ngay, đã làm hồ sơ nhưng không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp … thì thời gian chưa hưởng BHTN trong giai đoạn này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính cho lần hưởng tiếp theo.

Có thể hiểu, ở điều kiện thứ (2) thì NLĐ chỉ cần có thời gian đóng BHTN được bảo lưu thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 dù đã nhận hoặc chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, NLĐ đã từng nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn còn thời gian đóng BHTN được bảo lưu trong một số trường hợp như:

- Có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu)

- NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Trong số đó, trường hợp điển hình nhất là NLĐ đã nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thì những tháng lẽ chưa được nhận này được xem là có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định. Do vậy, NLĐ vẫn đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP dù đã nhận trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Ngày 24/5/2020, ông Trần P chấm dứt hợp đồng lao động. Ông P làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì Ông P có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 47 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng (tương ứng với 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp). Do đó, thời gian ông P được bảo lưu là 11 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Đối chiếu với Nghị quyết 116, Ông P đã đáp ứng được các điều kiện:

+ Không thuộc trường hợp nhận lương hưu.

+ Chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 - 30/9/2021.

+ Có thời gian 11 tháng đóng BHTN được bảo lưu.

Bên cạnh đó, Mức hưởng tiền hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết 116 như sau:

Thời gian đóng BHTN

Mức hỗ trợ (đồng/người)

Dưới 12 tháng

1.800.000

Từ đủ 12 tháng - dưới 60 tháng

2.100.000

Từ đủ 60 tháng - dưới 84 tháng

2.400.000

Từ đủ 84 tháng - dưới 108 tháng

2.650.000

Từ đủ 108 tháng - dưới 132 tháng

2.900.000

Từ đủ 132 tháng

3.300.000

Như vậy, Ông P đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 với mức hỗ trợ là 1.800.000 đồng (tương ứng trường hợp đóng BHTN dưới 12 tháng).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.246
0 Bình luận
Sắp xếp theo