Công văn 4358/UBND-KGVX Hà Nội 2021 triển khai biện pháp phòng, chống COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ

Hà Nội triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid19 theo phương châm "4 tại chỗ"

Ngày 5/12 năm 2021 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 4358/UBND-KGVX về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm "4 tại chỗ".

Theo đó, Hà Nội có thể dừng một số dịch vụ không thiết yếu như: các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người... tùy theo cấp độ dịch.

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn số 4358 2021 UBND TP Hà Nội, mời các bạn cùng theo dõi.

Công văn 4358/UBND-KGVX

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI

______

S ố: 4358/UBND-KGVX

V/v Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – T ự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Y tế;

- Sở Giao thông vận tải ;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong những ngày gần đây với số lượng mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Phương án số 263/PA-UBND ngày 23/11/2021 về việc đáp ứng thu dung, điều trị “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phương án số 276/PA-UBND ngày 02/12/2021 về việc Cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Công văn số 4095/UBND-KGVX ngày 19/11/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1). Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Khẩn trương triển khai Trạm Y tế lưu động để thu dung, cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại các cơ sở thu dung của quận, huyện, thị xã; thực hiện theo Hướng dẫn của Thành phố, Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19” và Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”, Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng, xử trí, cách ly, điều trị; thành lập “Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà” để hỗ trợ cho các Trạm Y tế lưu động gồm các lực lượng tình nguyện của phụ nữ, Đoàn Thanh niên, sinh viên, giáo viên... (tuổi dưới 50, đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19) thực hiện nhiệm vụ: tiếp nhận thông tin từ người nhiễm COVID-19 tại nhà theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin nhận được từ người cách ly tại nhà thông báo ngay cho cán bộ y tế của Trạm y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao; được hưởng các chế độ phòng, chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn cho “Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà” để theo dõi sức khỏe cho người nhiễm COVID-19 tại nhà; Sở Y tế phân công các bệnh viện trên địa bàn chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho các Trạm Y tế lưu động.

2. Rà soát, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cách ly tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) theo hướng dẫn của Thành phố và theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

3. Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ để đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ bao gồm việc hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch (như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người...); Báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch theo quy định.

4. Huy động nguồn lực tại địa phương, phối hợp với Sở Giao thông vận tải chủ động thực hiện việc điều phối, vận chuyển người bệnh COVID-19 nhẹ và không triệu chứng (tầng 1), vận chuyển mẫu bệnh phẩm, người tiếp xúc gần (F1)... trên địa bàn đến các cơ sở cách ly, thu dung, điều trị khi cần vận chuyển theo chỉ đạo tại Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn trước Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Quận/Huyện/Th ị ủy;

- Sở Xây dựng;

- Bộ Tư lệnh Thủ đô;

- Công an Thành phố;

- CVP; PCVP P.T.T.Huyền;

- Lưu VT, KGVX (AN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CH Ủ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân Dũng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
3 544
0 Bình luận
Sắp xếp theo