Chính sách mới về Sở hữu trí tuệ, chứng khoán và vi phạm hành chính

Chính sách mới trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ – Chứng khoán – Vi phạm hành chính

Trong tháng 8/2015, nhiều chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ – Chứng khoán – Vi phạm hành chính bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau:

Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ 07/2015

Chính sách Giao thông - Vận tải có hiệu lực từ 07/2015

Chính sách Tài nguyên - Môi trường có hiệu lực trong tháng 07/2015

1. Hướng dẫn xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp trên Internet

Theo Thông tư 11/2015/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì hành vi trên mạng Interner bị kết luận xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khi:

 • Hành vi bị xem xét đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi và hành vi đó xảy ra trên mạng Internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin ở Việt Nam.
 • Chủ sở hữu tên miền quốc gia thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện hành vi nêu trên cũng bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
 • Các hành vi bị kết luận là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nêu trên bị xử phạt theo quy định tại Điều 10, 11 và 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP.

Thông tư 11/2015/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 11/8/2015 và thay thế Thông tư 37/2011/TT-BKHCN.

2. Sửa đổi quy định xử phạt khi gây lãng phí của công

Ngày 16/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 192/2013/NĐ-CP. Theo đó:

Không chỉ đối với điện, nước (theo quy định cũ) mà việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước khác (thông tin liên lạc, sách báo, hội thảo, tiếp khách...) vượt định mức quy định cũng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng.

Nghị định còn bổ sung một số quy định xử phạt mới:

 • Phạt từ 20 – 30 triệu đồng khi sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sai mục đích, tôn chỉ, quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành.
 • Phạt từ 50 – 60 triệu đồng khi gây lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, vượt định mức, đơn giá theo quy định của pháp luật.
 • Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên.
 • Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2015.

3. Xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Từ ngày 05/8/2015, Thông tư 47/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 169/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, hành vi cho người khác sử dụng Giấy phép đi bờ, Thẻ hoặc Giấy phép xuống tàu; sử dụng Giấy phép đi bờ, Thẻ hoặc Giấy phép xuống tàu của người khác quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 169/2013/NĐ-CP là các hành vi:

 • Cho người khác mượn, thuê hoặc mượn, thuê của người khác.
 • Cho, tặng hoặc nhận cho, tặng.
 • Mua, bán.
 • Tự ý sử dụng giấy tờ của người khác.

Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 101/2008/TT-BQP.

4. Tăng vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Theo Quyết định 21/2015/QĐ-TTg thì vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Ghí Minh sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Vốn này bao gồm:

 • Vốn ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Giao dịch chứng khoán chuyển giao sang Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm chuyển giao.
 • Vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động.
 • Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Quyết định 21/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 08/8/2015.

Đánh giá bài viết
1 91
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo