Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THCS

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân THCS

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THCS được hoatieu.vn sưu tầm và tổng hợp, là hướng dẫn thực hiện chương trình GDCD lớp 6, 7, 8, 9 mới nhất theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Thầy cô hãy tải về làm tài liệu để so sánh với chương trình, số báo giảng mình đang giảng dạy.

Phân phối chương trình môn Ngữ văn bậc THCS

Phân phối chương trình môn Tin học bậc THCS

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh của chương trình môn .... ban hành theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006.
  • Khung phân phối chương trình (KPPCT) hiện hành của Bộ GDĐT.
  • Phân phối chương trình môn.... hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tài liệu chỉ đạo chuyên môn, thực hiện từ năm học 2011- 2012).

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Môn: GDCD Lớp 6

TT

Tên bài

Số tiết

Lý giải (vì sao)

Cách thức tổ chức hoạt động (Trên lớp hay ngoài lớp học)

Hiện hành

Mới

1

Siêng năng, kiên trì

2

1

Nội dung kiến thức dễ nhận biết.

Trong lớp

2

Bài 7: Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên

1

2

Nhiều kiến thức cần phải làm rõ. Phân tích được lí do và dẫn chứng được hậu quả....

Trong lớp

2. Môn: GDCD Lớp 7

TT

Tên bài

Số tiết

Lý giải (vì sao)

Cách thức tổ chức hoạt động (Trên lớp hay ngoài lớp học)

Hiện hành

Mới

1

Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ

1

2

Nhiều đơn vị kiến thức, hình thành khái niệm khó

2

Bài 15: Thực hành ngoại khóa: Tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của các gia đình,dòng họ ở địa phương.

2

1

Tăng tiết bài 10

3. Môn: GDCD Lớp 8

TT

Tên bài

Số tiết

Lý giải (vì sao)

Cách thức tổ chức hoạt động (Trên lớp hay ngoài lớp học)

Hiện hành

Mới

1

Bài 18: Quyền Khiếu nại tố cao.

1

2

Nội dung khó, nhiều kiến thức

Trong lớp

2

Thực hành ngoại khóa

2

1

Tăng tiết ở bài 18

Trong lớp

4. Môn: GDCD Lớp 9 (không thay đổi)

TT

Tên bài

Số tiết

Lý giải (vì sao)

Cách thức tổ chức hoạt động (Trên lớp hay ngoài lớp học)

Hiện hành

Mới

B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN: GDCD LỚP 6
Cả năm: 35 tiết
Học kỳ I: 19 tuần -.19 tiết
Học kỳ II: 18 tuần - 18 tiết

HỌC KỲ I

Tiết

Tên bài

Tiết 1

Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

Tiết 2

Bài 2: Siêng năng, kiên trì.

- Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi c phần gợi ý truyện đọc.

Tiết 3

Bài 3: Tiết kiệm.

Tiết 4

Bài 4: Lễ độ.

- Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi c phần gợi ý truyện đọc

Tiết 5

Bài 5: Tôn trọng kỷ luật .

Tiết 6

Bài 6: Biết ơn.

Tiết 7+8

Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.

Tiết 9

Kiểm tra viết.

Tiết 10

Bài 8: Sống chan hoà với mọi người.

Tiết 11

Bài 9: Lịch sự, tế nhị.

- Dạy các biểu hiện của lịch sự,tế nhị

- Bổ sung một số VD về hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự, tế nhị: Biết chào hỏi,giới thiệu,tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nói lời yêu cầu, đề nghị; thể hiện lời nói, hành vi nhã nhặn, từ tốn, khéo léo ở nơi công cộng…

- Không yêu cầu HS làm Bài tập a

Tiết 12+13

Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

- Nội dung a,b,c phần “Nội dung bài học” yêu cầu nêu:

Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

Tiết 14+15

Bài 11: Mục đích học tập của học sinh .

- Không yêu cầu HS làm Bài tập d.

Tiết 16

Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

Tiết 17

Ôn tập học kì I.

Tiết 18

Kiểm tra học kì I.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 5.195
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo