Mức giá xét nghiệm nhanh COVID-19 mới từ tháng 7

Giá xét nghiệm Covid19 từ tháng 7/2021

Ngày 7/7 năm 2021 Bộ y tế đã ban hành Công văn số 5378/BYT-KHTC về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Theo đó việc thực hiện mức thu xét nghiệm tại các cơ sở y tế; theo đó Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể như sau:

Trước ngày 1/7/2021 mức giá test nhanh Covid19 là 238.000 (đối với người có BHYT) được thực hiện theo quy định tại công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020. Còn đối với những người không có BHYT thì mức giá tối đa phải trả cho xét nghiệm nhanh Covid19 là  238.000 đồng theo công văn số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020.

Sau đây là chi phí xét nghiệm (test) nhanh COVID-19 từ sau ngày 1/7/2021:

Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm (vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công): Cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành về kinh phí phòng, chống dịch;

Chi phí test nhanh: Chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

Ví dụ, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test. Nếu người có thẻ BHYT đủ điều kiện được thanh toán BHYT và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám, chữa bệnh thì được Quỹ BHYT chi trả theo phạm vi được hưởng. Khi đó, mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 135.000 x 80% = 108.000 đồng.

Xét nghiệm kháng nguyên phát hiện SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch: Trường hợp phải thực hiện quy trình lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm thì giá của dịch vụ này là 100.000 đồng/mẫu.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng: Các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế.

Trong đó, mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) là 734.000 đồng/ 1mẫu xét nghiệm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 98
0 Bình luận
Sắp xếp theo