Mẫu báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất

Mẫu báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất

Mẫu báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất như sau:

Tên cơ sở:

Số:

BÁO CÁO XUẤT, NHẬP, TỒN KHO, SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN/ THUỐC HƯỚNG THẦN/ THUỐC TIỀN CHẤT

Kính gửi:.…………….………………………

TT

Tên thuốc, dạng bào chế, nồng độ/hàm lượng, quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Số giấy phép nhập khẩu/Số công văn cho phép mua trong nước

Số lượng tồn kho kỳ trước chuyển sang

Số lượng nhập trong kỳ

Tổng số

Số lượng xuất trong kỳ

Tồn kho cuối kỳ

Số lượng hao hụt

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

* Số lượng hao hụt hao gồm cả hỏng, vỡ, hết hạn dùng... Nếu có, cần báo cáo chi tiết

** Chú ý: Số lượng báo cáo phải được cập nhật ngay trước thời gian lập đơn hàng đề nghị nhập khẩu.

Báo cáo phải kèm theo danh sách chi tiết tên, địa chỉ khách hàng theo từng lần xuất hàng.

..............., ngày...tháng...năm...

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại cơ sở.

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ h tên, chức danh đóng dấu (nếu có))

Mẫu báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất

Mẫu báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất

Đánh giá bài viết
1 433
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo