Lịch khai giảng 2020 Hà Nội

Lịch khai giảng năm học mới Hà Nội

Ngày 19/8/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 3635/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Lịch khai giảng 2020 Hà Nội

Theo Quyết định này, ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 01/9/2020 (thứ Ba). Toàn Thành phố sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2020 (thứ Bảy).

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) phải hoàn thành trước ngày 15/6/2021 và hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2021.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I (HKI); học kỳ II (HKII) và kết thúc năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

CẤP HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bắt đầu HKI

Ngày kết thúc HKI

Nghỉ HKI

Ngày bắt đầu HKII

Ngày kết thúc HKII

Mầm non

07/9/2020

(thứ Hai)

14/01/2021

(thứ Năm)

15/01/2021

(thứ Sáu)

18/01/2021

(thứ Hai)

24/5/2021

(thứ Hai)

28/5/2021

(thứ Sáu)

Tiểu học

07/9/2020

(thứ Hai)

14/01/2021

(thứ Năm)

15/01/2021

(thứ Sáu)

18/01/2021

(thứ Hai)

24/5/2021

(thứ Hai)

28/5/2021

(thứ Sáu)

THCS, THPT

07/9/2020

(thứ Hai)

15/01/2021

(thứ Sáu)

16/01/2021

(thứ Bảy)

18/01/2021

(thứ Hai)

24/5/2021

(thứ Hai)

28/5/2021

(thứ Sáu)

GDTX (THCS và THPT)

07/9/2020

(thứ Hai)

30/12/2020
(thứ Tư)

31/12/2020

(thứ Năm)

04/01/2021

(thứ Hai)

10/5/2021

(thứ Hai)

14/5/2021
(thứ Sáu)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 233