Hướng dẫn 32/HD-VKSTC 2019

Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC

Hướng dẫn 32/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn 32/HD-VKSTC về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Viện kiểm sát tối cao yêu cầu các viện kiểm sát và các đơn vị trực thuộc viện kiểm sát xử lý kịp thời, đúng quy định các trường hợp Viện kiểm sát truy tố tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Các viện kiểm sát nhân dân cấp dưới phải có những biện pháp cụ thể cập nhật đầy đủ kịp thời những trường hợp như trên.

Tóm tắt nội dung Hướng dẫn 32/HD-VKSTC

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn 32/HD-VKSTC về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.

Theo đó, để đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong áp dụng hệ thống pháp luật cũng như không để lọt tội phạm, Hướng dẫn 32/HD-VKSTC đã đưa ra các trách nhiệm của ngành Kiểm sát, đơn cử như sau:

VKSND các cấp phải có hình thức cụ thể để theo dõi, cập nhật đầy đủ, kịp thời những trường hợp VKS truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội;

Đối với trường hợp Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội không có căn cứ hoặc trái pháp luật, VKS phải ban hành kháng nghị hoặc báo cáo đề xuất kháng nghị và gửi ngay cho VKS cấp trên;

Đối với trường hợp Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội có căn cứ, đúng pháp luật, phải chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và xử lý vi phạm;

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tố tụng kiện cáo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 25
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo