Quyết định 694/QĐ-LĐTBXH về thủ tục giảm mức đóng BHXH bắt buộc

Quyết định 694/QĐ-LĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về thủ tục giảm mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN.