Quyết định 28/2018/QĐ-TTg

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 28/2018/QĐ-TTg

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 28/2018/QĐ-TTg 172,2 KB 16/07/2018 4:39:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/07/2018. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 28/2018/QĐ-TTg