Đơn xin nghỉ việc của giáo viên

Đơn xin nghỉ dạy của giáo viên

Làm thế nào để có một lá đơn xin nghỉ việc tạo ấn tượng tốt với ban lãnh đạo nhà trường khi xin nghỉ việc là câu hỏi được nhiều cán bộ giáo viên quan tâm. hoatieu.vn xin giới thiệu tới các thầy cô Mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất dành cho giáo viên.

Cán bộ giáo viên muốn xin nghỉ việc sẽ phải thông báo cho đơn vị sự nghiệp và viết đơn xin thôi việc theo đúng quy định chung. Vì vậy, mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên là thủ tục quan trọng nhằm hoàn thiện thủ tục nghỉ việc theo đúng quy định.

Nội dung của Đơn xin nghỉ việc dành cho giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi:

- Sở GD&ĐT ..............................................

- Hiệu trưởng trường .....................................

Tôi tên là: ..............................................................................

Ngày tháng năm sinh:.........................................................................................

Ngày vào ngành:.................................................................................................

Trình độ chuyên môn:.........................................................................................

Chức vụ:............................................Tổ chuyên môn:.....................................

Đơn vị công tác: Trường .....................................................................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi

được thôi việc kể từ ngày..........tháng……năm..……….

Lý do: ...........................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

..................., ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên

Đánh giá bài viết
1 19.980
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo