Đơn đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đơn đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Đơn đề nghị giảm mức đóng BHXH bắt buộc với doanh nghiệp

1. Hồ sơ đề nghị giảm mức đóng BHXH bắt buộc

Theo đó, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN, nộp hồ sơ đề xuất áp dụng mức đóng thấp hơn bình thường (0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì 0,5%) bao gồm:

- Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01.

- Bản sao chứng thực báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động theo Mẫu số 02 được thực hiện bởi tố chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động .

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện về Bộ LĐ-TB&XH và đợi kết quả.

2. Đơn xin giảm mức đóng BHXH bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

..., ngày .... tháng ... năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

_____________

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức:...........................

- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính:..................

- Tổng số người lao động đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: ........

- Nơi đóng bảo hiểm xã hội:..................

- Nơi gửi báo cáo tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động: .....................

2. Địa chỉ liên lạc:..................

Điện thoại: ..................Fax: ..................E-mail:..................

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

Cơ quan cấp: ..................cấp ngày tại..................

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ..................Giới tính:..................

Chức vụ:..................

Quốc tịch .....................Sinh ngày:..................

Số CMND/hộ chiếu/căn cước công dân cấp ngày tại..................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................

Điện thoại: ..................E-mail:..................

5. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số .../2020/NĐ-CP ngày... tháng .... năm 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo bảng tự đánh giá tại Phụ lục kèm theo đơn này.

Đề nghị quý Bộ xem xét và cho phép áp dụng việc đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

6. Tài liệu gửi kèm theo gồm có:

7. .................. (Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức) xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP....

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 30
0 Bình luận
Sắp xếp theo