Mẫu tổng hợp khối lượng thực hiện

Mẫu tổng hợp khối lượng thực hiện là gì? Mẫu tổng hợp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp khối lượng thực hiện là gì?

Mẫu tổng hợp khối lượng thực hiện là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp khối lượng thực hiện. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, thông tin khối lượng... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mẫu tổng hợp khối lượng thực hiện

Tổng hợp khối lượng thực hiện

STT

Hạng mục

ĐVT (ha/lượt ha)

Khối lượng

Kế hoạch thực hiện

Ghi chú

Năm…

Năm…

Năm…

1

2

Mẫu tổng hợp khối lượng thực hiện

Mẫu tổng hợp khối lượng thực hiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo