Mẫu thiết kế biện pháp tác động

Mẫu thiết kế biện pháp tác động là gì? Mẫu thiết kế gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thiết kế biện pháp tác động là gì?

Mẫu thiết kế biện pháp tác động là mẫu bảng thiết kế được lập ra để thiết kế về biện pháp tác động. Mẫu nêu rõ nội dung thiết kế, thông tin biện pháp... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Mẫu thiết kế biện pháp tác động

Thiết kế biện pháp tác động

Tiểu khu:

Khoảnh:

Biện pháp kỹ thuật

Lô thiết kế

Lô …

Lô…

1. Phát dọn dây leo bụi rậm

2. Cuốc xới đất theo rạch, theo đám

3. Tỉa dặm cây mục đích từ chỗ dầy sang chỗ thưa

4. Tra dặm hạt trồng bổ sung các loài cây mục đích

5. Sửa lại gốc chồi và tỉa chồi

6. Phát dọn, vun xới quanh cây mục đích cây trồng bổ sung

7. Bài cây

8. Chặt bỏ cây cong queo, sâu bệnh, cây phi mục đích

9. Các biện pháp tác động cụ thể khác theo các hướng dẫn kỹ thuật của từng loài cây, từng đối tượng đầu tư.

10. Vệ sinh rừng sau tác động

Mẫu thiết kế biện pháp tác động

Mẫu thiết kế biện pháp tác động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 20
0 Bình luận
Sắp xếp theo