Mẫu đơn xin đấu thầu đất

Mẫu đơn xin đấu thầu đất là gì? Mẫu đơn được trình bày và gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin đấu thầu đất là gì?

Mẫu đơn xin đấu thầu đất là mẫu đơn được lập ra để xin được đấu thầu đất đai. Mẫu đơn gồm những nội dung thông tin người xin đấu thầu, giá thầu, thời hạn thầu...

2. Mẫu đơn xin được đấu thầu đất

Mẫu đơn xin đấu thầu đất

Mẫu đơn xin được đấu thầu đất là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được đấu thầu đất.

Mẫu đơn xin được đấu thầu đất nêu rõ:

Thông tin người lfm đơn

Nội dung xin đấu thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo