Mẫu biên bản bàn giao công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước

Mẫu biên bản bàn giao công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước là gì? Mẫu biên bản bàn giao gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản bàn giao công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước là gì?

Mẫu biên bản bàn giao công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước. Mẫu nêu rõ thông tin biên bản, nội dung bàn giao công cụ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 35/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu biên bản bàn giao công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

Đơn vị: ……………………..

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, VẬT LIỆU

Hôm nay, ngày … tháng …. năm …………..

Tại: ..................................................................................................................................

I- Đại diện Bên giao:

- Ông (bà) .......................................................... chức vụ .............................................

- Ông (bà) .......................................................... chức vụ .............................................

- Ông (bà) .......................................................... chức vụ .............................................

II- Đại diện Bên nhận:

- Ông (bà) .......................................................... chức vụ .............................................

- Ông (bà) .......................................................... chức vụ .............................................

- Ông (bà) .......................................................... chức vụ .............................................

Cùng nhau ký Biên bản bàn giao các tài sản sau:

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất công cụ, dụng cụ, vật liệu

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Chất lượng/ Tình trạng

Ghi chú

A

B

C

D

1

2

3

Cộng

X

X

X

X

Đại diện Bên nhận
(K, họ tên)

Đại diện Bên giao
(K, họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước

Mẫu biên bản bàn giao công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 511
0 Bình luận
Sắp xếp theo