Mẫu bảng một số thông tin chung của Sở Y tế

Mẫu bảng một số thông tin chung của Sở Y tế là gì? Mẫu bảng một số thông tin chung của Sở Y tế gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng một số thông tin chung của Sở Y tế là gì?

Mẫu bảng một số thông tin chung của Sở Y tế là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về một số thông tin chung của Sở Y tế. Mẫu nêu rõ thông tin nhân lực...

2. Mẫu bảng một số thông tin chung của Sở Y tế

Một số thông tin chung của Sở Y tế
(Ban hành kèm Quyết định số 4369/QĐ-BYT ngày 23 tháng 9 năm 2019)

1. Tên Sở Y tế:

2. Địa chỉ

3. Thông tin về nhân lực dược:

Tên đơn vị

Số lượng

Tiến sĩ dược

Thạc sĩ dưc

DSC KI

DSC KII

DS ĐH

DS Cao đẳng

Dược sĩ TH, KTV

Dược tá

I .Đơn vị hành chính, snghiệp

Ban Lãnh đạo Sở

Phòng Quản lý dược

Phòng QLHNYDTN

Thanh tra Dược

Trung tâm KNDPMP

Phòng y tế quận, huyện, thị xã

Bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Trung tâm (trạm) chuyên khoa tỉnh

Bệnh viện đa khoa quận, huyện

Trạm y tế xã, phường

- Cán bộ hưởng lương ngân sách

- Cán bộ không hưởng lương ngân sách

Các đơn vị khác

II. Các đơn vsản xut, kinh doanh

Doanh nghiệp nhà nước (hoặc đã cổ phần hóa có vốn nhà nước)

DN có vốn đầu tư nước ngoài

C. ty Cổ phần, C.ty TNHH, DNTN

Nhà thuốc

Quầy thuốc

4. Thông tin về cán bộ lãnh đạo dược

STT

Chức danh

Họ và tên

Chuyên môn (BS/DS)

Địa chỉ liên hệ (địa chỉ cơ quan, điện thoại cơ quan, điện thoại di động)

Ghi chú

1

Giám đốc Sở Y tế

2

Phó GĐ Sở Y tế phụ trách công tác dược

3

Trưởng Phòng Quản lý dược

4

Trưởng Phòng QLHN y dược tư nhân

5

Phó Chánh thanh tra dược

6

Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm dược và mỹ phẩm

7

Giám đốc doanh nghiệp dược của tỉnh

5. Mạng lưới cung ứng thuốc.

TT

Loại hình

Số lượng

Ghi chú

Năm liền trước

Năm hiện tại

I.

Các cơ sở sản xuất

1.

SX thuốc tân dược

- Nhà máy dược phẩm Việt Nam

- Nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó:

+ Liên doanh

+ 100% vốn nước ngoài

2.

Sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

II.

Các cơ sở bán buôn thuc

1.

Công ty TNHH, công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân

2.

Doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá

3.

Doanh nghiệp 100% nhà nước

4.

Cơ sở bán buôn vắc xin

5.

Chi nhánh của các công ty, các doanh nghiệp

III.

Các cơ sở bán lẻ thuốc

1.

Nhà thuốc

- Nhà thuốc tư nhân

- Nhà thuốc bệnh viện

- Nhà thuốc của các công ty, doanh nghiệp

2.

Quầy thuốc

- Quầy thuốc của các công ty, doanh nghiệp

- Quầy thuốc bệnh viện

3.

Tủ thuốc trạm y tế xã

IV.

Khoa dưc bnh vin và trm y tế

1.

Khoa dược bệnh viện, trạm chuyên khoa tuyến tỉnh

2.

Khoa dược bệnh viện tuyến quận, huyện

3.

Khoa dược các bệnh viện tư nhân

4.

Tủ thuốc trạm y tế xã (cấp phát thuốc miễn phí)

- Số xã, phường chưa có tủ thuốc trạm y tế/ tổng số xã, phường trong tỉnh.

6. Tình hình triển khai thực hiện các GDP, GSP và GPP.

Số TT

Tiêu chuẩn thực hành tốt

Số lượng

Ghi chú

Năm trước

Năm hiện tại

1.

Cơ sở thực hành tốt phân phối thuốc

2.

Số cơ sở đạt tiêu chuẩn GSP (không bao gồm khoa dược bệnh viện)

3.

Số khoa dược bệnh viện đạt tiêu chuẩn GSP

4.

Nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP

7. Các đơn vị sản xuất mỹ phẩm

- Số lượng năm liền trước:...

- Số lượng năm hiện tại: ....

*. Ghi chú: số liệu năm được tính từ ngày 1/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm sau.

……… ngày …. tháng ….. năm …….
GIÁM ĐỐC

Mẫu bảng một số thông tin chung của Sở Y tế

Mẫu bảng một số thông tin chung của Sở Y tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 51
0 Bình luận
Sắp xếp theo