Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân

Thủ tục cấp, đổi lại chứng minh nhân dân

Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân sẽ hướng dẫn chi tiết trình tự các công việc cần thực hiện khi bạn muốn xin cấp mới chứng minh nhân dân, hoặc cấp đổi chứng minh nhân dân khi hết hạn, rách hỏng hay cấp lại chứng minh thư trong trường hợp bị mất.

Lưu Ý:

Hiện nay, thì đang tiến hành việc cấp thẻ căn cước công dân và dần dần thẻ căn cước công dân sẽ thay thế chứng minh nhân dân. Cụ thể: Theo Luật Căn cước công dân 2014 có hiệu lực từ 1/1/2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số. Đây là giấy tờ tùy thân, thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Các bạn có thể xem thêm những thông tin sau:

Những điều cần biết về thẻ căn cước công dân

Thủ tục làm thẻ căn cước công dân cần những gì?

Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định mới

Tờ khai căn cước công dân

Chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thựchiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

THỦ TỤC CẤP CHỨNG MINH THƯ

I. Đối tượng được cấp Chứng minh nhân dân (CMND)

1. Cấp mới chứng minh nhân dân:

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam và chưa được cấp CMND lần nào.

2. Cấp đổi CMND trong các trường hợp:

- CMND rách, nát, không rõ ảnh, chữ, số ghi trên CMND.

- Đã được phép thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh của cơ quan có thẩm quyền.

- Đã được cấp CMND nhưng chuyển nơi đăng ký thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND

- Người có thay đổi về đặc điểm nhận dạng do phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.

- CMND đã sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp được đổi theo thông báo của cơ quan Công an.

3. Cấp lại CMND trong trường hợp bị mất CMND.

4. Một số đối tượng tạm thời chưa được cấp chứng minh bao gồm:

- Đang chấp hành lệnh tạm giam tại trại tạm giam, nhà tạm giữ.

- Đang thi hành án phạt tù tại trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam;

- Đang chấp hành quyết định đưa vào các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

- Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng điều khiển được năng lực hành vi của bản thân bao gồm người bị bệnh, đang điều trị tập trung tại các bệnh viện tâm thần. Người không điều trị tập trung nhưng có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực hành vi thì tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân.

Chú ý: Các trường hợp trên sau khi chấp hành xong các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, được thay đổi biện pháp ngăn chặn, được trả tự do hoặc khỏi bệnh tâm thần, công dân đem các giấy tờ có liên quan đến Công an cấp huyện làm các thủ tục cấp CMND.

II. Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân gồm:

1. Cấp mới chứng minh nhân dân:

 • Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp).
 • Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân.
 • Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định.

2. Cấp đổi chứng minh nhân dân:

 • Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân (mẫu CM3).
 • Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể).
 • Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân.
 • Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định.
 • Nộp chứng minh nhân dân cũ.
 • Trong trường hợp đổi CMND do thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh thì phải xuất trình Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi đó.

3. Cấp lại chứng minh nhân dân:

 • Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân (mẫu CM3) có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú.
 • Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể).
 • Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân.
 • Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định.

III. Thủ tục cấp CMND cho quân đội và CAND:

Đối với những công dân trong biên chế chính thức của Quân đội và Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà tập thể khi làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND theo quy định chung như đối với trường hợp cấp CMND cho công dân. Riêng việc xuất trình hộ khẩu thường trú được thay bằng Giấy giới thiệu của cấp có thẩm quyền kèm theo chứng minh quân đội, chứng minh CAND (trường hợp đã đăng ký hộ khẩu thường trú cùng gia đình thì áp dụng như các công dân khác).

Thẩm quyền cấp giấy giới thiệu cho công dân là Quân nhân và CAND để làm thủ tục cấp CMND quy định như sau:

 • Cục trưởng hoặc cấp tương đương (nếu cấp cho người thuộc biên chế của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an)
 • Thủ trưởng Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Bộ Tư lệnh.
 • Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 • Giám đốc học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trung học.
 • Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp huyện và Trưởng Công an cấp huyện.

IV. Nơi làm thủ tục cấp CMND, lệ phí cấp CMND, thời gian trả CMND:

1. Nơi làm thủ tục cấp CMND:

 • Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú hoặc Công an cấp tỉnh theo phân cấp.
 • Công dân đang phục vụ trong quân đội, công an (trừ nghĩa vụ quân sự) chưa đăng ký hộ khẩu cùng gia đình hiện ở tập trung trong doanh trại thì đến Công an cấp huyện nơi đơn vị đóng trụ sở chính, nơi bố trí nhà ở tập thể của đơn vị làm thủ tục.

2. Lệ phí cấp CMND:

 • Đối tượng thu lệ phí: Công dân làm thủ tục cấp lại, cấp đổi (do bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung ghi trong CMND).
 • Mức thu: Cấp đổi, cấp lại theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhưng không quá 6.000 đồng (lệ phí không bao gồm tiền chụp ảnh).
 • Đối tượng không thu, miễn thu lệ phí: Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh; công dân của các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc; cấp mới, cấp đổi do CMND hết hạn sử dụng.

3. Thời gian trả CMND:

Trong thời hạn 15 ngày đối với thành phố, thị xã và 30 ngày đối với các địa bàn khác tính từ ngày công dân nộp đủ giấy tờ hợp lệ và làm xong thủ tục cấp Chứng minh nhân dân.

V. Thu hồi, tạm giữ Chứng minh nhân dân:

1. Chứng minh nhân dân bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Bị tước hoặc thôi quốc tịch Việt Nam;
 • Ra nước ngoài định cư.

2. Chứng minh nhân dân của công dân bị tạm giữ trong các trường hợp sau:

 • Có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
 • Bị tạm giam, thi hành án phạt tù tại Trại giam; chấp hành quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh.
 • Công dân được nhận lại Chứng minh nhân dân khi chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính; hết thời hạn tạm giam, chấp hành xong án phạt tù; chấp hành xong quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh.

3. Thẩm quyền thu hồi, tạm giữ Chứng minh nhân dân

 • Cơ quan Công an nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân có thẩm quyền thu hồi Chứng minh nhân dân trong các trường hợp bị tước hoặc thôi quốc tịch Việt Nam; Ra nước ngoài định cư.
 • Những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính có quyền tạm giữ Chứng minh nhân dân của những công dân có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
 • Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi công dân có hộ khẩu thường trú, cơ quan thi hành lệnh tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh có thẩm quyền tạm giữ Chứng minh nhân dân của những công dân bị tạm giam, thi hành án phạt tù tại Trại giam; chấp hành quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh.
 • Công dân được trả lại CMND khi chấp hành xong các biện pháp xử lý nói trên; người có thẩm quyền, cơ quan tạm giữ CMND trả lại CMND cho họ sử dụng, khi trao trả CMND phải lập biên bản cụ thể.

Kinh nghiệm đi đổi CMND, làm lại CMND - cực nhanh

Chào mọi người, em vừa đi đổi lại CMND về do CMND cũ của em bị rách nát (gần 10 năm rồi). Và điều khiến em ngạc nhiên đó là: thủ tục làm nhanh hơn em tưởng tượng.

Trước khi đi làm thủ tục đổi, em đã tìm hiểu trên mạng trước nên chuẩn bị:

 • 2 tấm hình 3x4 (kinh nghiệm của em là nên chụp lấy liền ở tiệm chụp hình gần công an Quận - nơi mình đến nộp đơn làm CMND). Vì ở gần đó họ biết cách chụp hơn. Lưu ý KHÔNG được để mái phủ trán, ko đeo kính, và phải vén tóc lên tai, hất tóc ra sau nhé mọi người. Nếu không thì ảnh không hợp lệ).
 • Sổ hộ khẩu của em, bản gốc luôn - trước giờ em thường trú ở Quận X - TPHCM.
 • Cái CMND cũ bị rách nát.

Em đi lên chỗ công an Quận X nơi chuyên để làm CMND. Mình có hộ khẩu ở phường nào thì làm phường nấy.

Em tới nơi lúc 1 giờ 30 chiều. Vào là họ mở cửa rồi. Em nói muốn đổi lại. Họ đưa cho em tờ phiếu nhỏ, điền đầy đủ thông tin, sau đó nộp 2 tấm hình 3x4 + sổ hộ khẩu + CMND cũ, nộp hết lên chờ họ duyệt. Chưa đầy 5p họ duyệt xong, đưa hồ sơ cho em qua lăn tay + đóng 6 ngàn. Lăn tay xong em có giấy hẹn 1 tuần sau đến lấy. Có cả dịch vụ gửi CMND tận nhà cho mình, giá 20k thôi, cũng rẻ. Mà nhà em rất gần chỗ công an Quận, nên em nhờ người nhà lấy cho chắc, nhà em hay đi ra ngoài lắm. Túm lại em làm thủ tục chỉ khoảng 15p

Ngoài ra nếu CMND bị mất thì thủ tục làm cũng không khác mấy, có điều phức tạp hơn tẹo, là:

 • Tới công an quận X, họ sẽ đưa cho mọi người 1 tờ khai. Điền đầy đủ thông tin xong, mang tờ khai này kèm hộ khẩu qua công an phường nơi bạn sống, để họ chứng thực, đóng dấu.
 • Đóng dấu xong quay ngược lại công an quận X, điền đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ giống như trường hợp đổi: hình 3x4 (3 tấm), sổ hộ khẩu. Qua lăn tay đóng 6 ngàn rồi chờ lấy - khoảng 1 tuần có.

Kinh nghiệm: muốn làm nhanh làm lẹ, hãy tới lúc 8h sáng hoặc 1h30 chiều, đi trễ tí phải chờ đợi hơi lâu. Nhưng em nghĩ là họ cũng giải quyết theo trình tự nên nhanh gọn thôi.

Vì hộ khẩu của em là hộ khẩu thường trú, em ở quận X từ nhỏ đến lớn, nên thủ tục khá đơn giản. Nếu ai diện tạm trú thì chia sẻ thủ tục làm lại CMND cho mọi người biết với. Vì em không rành trường hợp này.

Đánh giá bài viết
18 70.302
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo