Thông tư 42/2019/TT-BCT - Sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ BCT

Thông tư số 42/2019/TT-BCT

Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Bộ Công Thương sửa đổi chế độ báo cáo về dán nhãn năng lượng

Ngày 18/12/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 42/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Theo đó, sửa đổi trách nhiệm báo cáo của các cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân tại Thông tư 19/2016/TT-BCT, cụ thể: Trước ngày 15/01 hằng năm, các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương địa phương.

Bên cạnh đó, trước ngày 31/01 hằng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) bằng văn bản được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của đơn vị theo quy định.

Bộ Công Thương cũng sửa đổi việc kiểm tra, giám sát thực hiện dán nhãn năng lượng tại Thông tư 36/2016/TT-BCT. Trong đó, trước ngày 15/01 hằng năm, doanh nghiệp thực hiện dán nhãn năng lượng có trách nhiệm lập báo cáo bằng văn bản gửi Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững và Sở Công Thương về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị đã được sản xuất, tiêu thụ và được dán nhãn năng lượng trong năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 53
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo