Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Thông tư 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Tóm tắt nội dung Thông tư 17/2019/TT-BXD

Được đưa ra “khối lượng tạm tính” khi đo bóc khối lượng XD công trình

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Theo đó, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình phải tuân thủ các nguyên tắc như: Phù hợp với mục đích sử dụng; thể hiện được tính chất, kết cấu công trình, vật liệu chủ yếu sử dụng; được phép đưa ra “khối lượng tạm tính”, sau đó đo bóc tính toán lại khi nghiệm thu…

Các phương pháp đo bóc khối lượng gồm: Đo bóc theo diện tích, quy mô công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế công trình; đo bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình; đo bóc khối lượng theo công tác xây dựng.

Khi lập hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư phải quy định rõ nguyên tắc, phương pháp đo bóc khối lượng khi nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hợp đồng. Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận khác, công tác đo bóc được thực hiện trong các công tác xây dựng chủ yếu: phá dỡ; xây; cốt thép; làm đường; đường ống; kết cấu thép; hoàn thiện… theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 639
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo