Phụ lục 1, 2, 3 Công nghệ 10 Kết nối tri thức file doc

Mẫu kế hoạch giáo dục Công nghệ 10 Kết nối tri thức

Phụ lục 1, 2, 3 Công nghệ 10 Kết nối tri thức file word. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu kế hoạch giáo dục Công nghệ 10 Kết nối tri thức tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học Công nghệ 10 Kết nối tri thức giáo viên, mẫu phụ lục 2 Công nghệ 10 KNTT theo hướng dẫn của Công văn 5512 trong bài viết sau đây của Hoatieu.

Dưới đây là chi tiết mẫu phụ lục 1, 2, 3 môn Công nghệ trồng trọt lớp 10 KNTT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Công nghệ 10 KNTT

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: CÔNG NGHỆ, KHỐI LỚP 10

(Năm học 2023 - 2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 04; Số học sinh: 180; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………

2. Tình hình đội ngũ: Sốgiáo viên:01; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 01; Trên đại học: 0

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........

3. Thiết bị dạy học:

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

Máy đo pH

Cân kĩ thuật

Bình tam giác 100ml

ống đong

Phễu thủy tinh

Bình định mức 1l

2

4

10

4

4

4

Thực hành xác định độ chua độ mặn của đất

- Hóa chất: Dung dịch KCl 1N; nước cất

- Mẫu đất

- Đồng hồ

2

Ống nghiệm

Thìa inox nhỏ

Đèn cồn

24

4

4

Nhận biết một số loại phân bón hóa học.

- Hóa chất: BaCl2 ; AgNO3; nước cất

- Mẫu vật: phân đạm, lân, kali

3

Dao ghép

Kéo cắt cành

Dây buộc nilon

45

4

1 cuộn

Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép

- Mẫu vật: cây ghép, gốc ghép

4

Lọ thủy tinh sạch có nắp

45

Chế biến xiro

- Đường trắng 1-1,5Kg

- Quả: mơ, mận, nho, dâu, dứa,…

5

Thùng đựng dung dịch thủy canh, rọ trồng cây, giá thể trồng cây

Máy đo pH

Cốc đong

Ống hút

45

4

4

6

Trồng cây không dùng đất

- Hóa chất: H2SO4 0,2% và NaOH 0,2%. Dung dịch dinh dưỡng Knop,…

- Mẫu vật: Hạt giống cây rau

6

Bạt phủ

1

Sử dụng rơm, rạ để trồng nấm rơm

- Giống nấm

- Rơm, rạ

- Vôi tôi

- Nước sạch

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng thực hành Sinh - Công nghệ

1

Sử dụng cho các tiết thực hành

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

Chương 1. Giới thiệu chung về trồng trọt

1

Bài 1. Giới thiệu về trồng trọt

3

- Trình bày được vai trò và triển vọng của trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Nêu được một số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt.

- Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong trồng trọt.

2

Bài 2. Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt.

2

- Phân loại được các nhóm cây trồng theo nguồn gốc, đặc tính sinh vật học và mục đích sử dụng.

- Phân tích được mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt.

Chương II. Đất trồng trọt

3

Bài 3. Giới thiệu về đất trồng

2

- Trình bày được khái niệm, thành phần, tính chất của đất trồng.

4

Bài 4. Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng

2

- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng.

- Xác định được độ mặn, độ chua của đất.

- Vận dụng được kiến thức về sử dụng, cải tạo đất trồng vào thực tiễn.

5

Bài 5. Giá thể trồng cây

2

- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đất/giá thể trồng cây (Ví dụ: Sản xuất đất/giá thể trồng cây từ xơ dừa, từ trấu, từ đất sét,...).

6

Bài 6: Thực hành: Xác định độ chua, độ mặn của đất.

2

- Thực hành đúng kĩ thuật, đánh giá được kết quả, có ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

7

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1

2

- Hệ thống hóa được kiến thức, kỹ năng giữa học kì 1

- Vận dụng để trả lời được các câu hỏi, làm bài tập và làm bài kiểm tra (trắc nghiệm + tự luận) các nội dung giữa học kì 1

Chương III. Phân bón

8

Bài 7. Giới thiệu về phân bón

2

- Trình bày được khái niệm về phân bón, vai trò của phân bón trong trồng trọt; đặc điểm của một số loại phân bón phổ biến.

- Nhận biết được một số loại phân bón thông thường.

9

Bài 8: Sử dụng và bảo quản phân bón

2

- So sánh được các biện pháp sử dụng và bảo quản phân bón phổ biến.

- Vận dụng được kiến thức về sử dụng và bảo quản phân bón vào thực tiễn.

10

Bài 9. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

2

- Trình bày được một số ứng dụng của công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

11

Bài 10. Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón hóa học.

1

- Thực hành đúng kĩ thuật, đánh giá được kết quả, có ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Chương IV. Công nghệ giống cây trồng

12

Bài 11. Khái niệm và vai trò của giống cây trồng

2

- Trình bày được khái niệm, vai trò của giống cây trồng.

13

Bài 12. Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng

3

- Mô tả được các phương pháp chọn, tạo cây trồng phổ biến.

- Trình bày được ứng dụng của công nghệ gen trong chọn và tạo giống cây trồng.

14

Bài 13. Nhân giống cây trồng

2

- Mô tả được các phương pháp nhân giống cây trồng phổ biến.

- Trình bày được ứng dụng của công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng

- Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp nhân giống vô tính.

15

Bài 14. Thực hành: Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép.

2

- Thực hành đúng kĩ thuật, đánh giá được kết quả, có ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

16

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 1

2

- Hệ thống hóa được kiến thức, kỹ năng học kì 1

- Vận dụng để trả lời được các câu hỏi, làm bài tập và làm bài kiểm tra (trắc nghiệm + tự luận) các nội dung trong học kì 1

Chương V. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

17

Bài 15. Sâu, bệnh hại cây trồng và ý nghĩa của việc phòng trừ.

2

- Trình bày được tác hại của sâu, bệnh và ý nghĩa của việc phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

18

Bài 16. Một số sâu hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ. (tiết 2)

3

- Trình bày được khái niệm sâu hại cây trồng

- Mô tả được đặc điểm nhận biết, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trừ một số loại sâu hại cây trồng thường gặp.

19

Bài 17. Một số bệnh hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ.

3

- Trình bày được khái niệm bệnh hại cây trồng

- Mô tả được đặc điểm nhận biết, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trừ một số loại bệnh hại cây trồng thường gặp.

- Nhận biết được một số loại bệnh hại cây trồng thường gặp.

20

Bài 18. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

2

- Trình bày được một số biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

- Nêu được ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

- Lựa chọn được các biện pháp an toàn cho con người và môi trường trong phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

Chương VI. Kĩ thuật trồng trọt

21

Bài 19. Quy trình trồng trọt và cơ giới hóa trong trồng trọt

2

- Mô tả được các bước trong quy trình trồng trọt.

- Tham gia trồng và chăm sóc được một số loại cây trồng phổ biến ở địa phương

- Nêu được một số ứng dụng nổi bật của cơ giới hoá trồng trọt.

22

Bài 20. Ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt

2

- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch, bảo quản sản phẩm trồng trọt.

23

Bài 21: Chế biến sản phẩm trồng trọt

3

- Chế biến được một số sản phẩm trồng trọt bằng phương pháp đơn giản.

24

Bài 22. Dự án trồng hoa trong chậu.

3

- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc trồng và chăm sóc một số loại cây trồng.

25

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 2

2

- Hệ thống hóa được kiến thức, kỹ năng giữa học kì 2

- Vận dụng để trả lời được các câu hỏi, làm bài tập và làm bài kiểm tra (trắc nghiệm + tự luận) các nội dung giữa học kì 2

Chương VII. Trồng trọt công nghệ cao

26

Bài 23. Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao

2

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.

27

Bài 24. Một số công nghệ cao trong trồng trọt.

2

- Mô tả được một số mô hình trồng trọt công nghệ cao.

28

Bài 25. Công nghệ trồng cây không dùng đất

4

- Giải thích được cơ sở khoa học của các hệ thống trồng cây không dùng đất (Ví dụ: trồng cây trong nhà có mái che, công nghệ tưới nhỏ giọt, hệ thống trồng cây thông minh; hệ thống trồng cây thuỷ canh, khí canh).

- Thực hiện được việc trồng cây bằng phương pháp không dùng đất.

Chương VIII. Bảo vệ môi trường trong trồng trọt

29

Bài 26. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong trồng trọt

1

- Trình bày được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong trồng trọt.

- Nêu được một số giải pháp bảo vệ môi trường trong trồng trọt

30

Bài 27. Ứng dụng công nghệ vi sinh bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt

2

- Nêu được ứng dụng của công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt.

31

Bài 28. Thực hành: Thực hành sử dụng rơm rạ để trồng nấm rơm.

2

- Thực hành đúng kĩ thuật, đánh giá được kết quả, có ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

32

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

2

- Hệ thống hóa được kiến thức, kỹ năng học kì 2

- Vận dụng để trả lời được các câu hỏi, làm bài tập và làm bài kiểm tra (trắc nghiệm + tự luận) các nội dung trong học kì 2

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

Thời điểm

Yêu cầu cần đạt

Hình thức

Giữa Học kỳ 1

45 phút

Tuần 8

Đáp ứng YCCĐ từ chương I (Giới thiệu chung về trồng trọt) đến chương II (Đất trồng)

Kiểm tra viết

Cuối Học kỳ 1

45 phút

Tuần 17

Đáp ứng YCCĐ từ chương I (Giới thiệu chung về trồng trọt) đến chương IV (Công nghệ giống cây trồng)

Kiểm tra viết

Giữa Học kỳ 2

45 phút

Tuần 28

Đáp ứng YCCĐ từ chương V (Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng) đến chương VI (Kĩ thuật trồng trọt)

Kiểm tra viết

Cuối Học kỳ 2

45 phút

Tuần 35

Đáp ứng YCCĐ từ chương V (Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng) đến chương VIII (Bảo vệ môi trường trong trồng trọt)

Kiểm tra viết

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

...., ngày 24 tháng 08 năm 20...

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2 Công nghệ 10 Kết nối tri thức

Xem trong file tải về.

Phụ lục 3 Công nghệ 10 Kết nối tri thức

Xem trong file tải về.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 331
0 Bình luận
Sắp xếp theo