Phân phối chương trình môn Lịch sử và Địa lý 8 Kết nối tri thức 2023-2024

Mẫu kế hoạch dạy học Lịch sử và Địa lý 8 2023-2024

Phân phối chương trình môn Lịch sử và Địa lý 8 Kết nối tri thức 2023-2024 - Hoatieu xin chia sẻ đến các thầy cô mẫu phân phối chương trình Lịch sử và Địa lý 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô nắm được nội dung của các tiết học môn Lịch sử và Địa lý 8 đầy đủ các tuần. Với mẫu kế hoạch dạy học Lịch sử và Địa lý 8 bộ Kết Nối tri thức với cuộc sống file word dưới đây, các thầy cô có thể dễ dàng điều chỉnh lại sao cho phù hợp với nội dung dạy học tại địa phương cũng như lên kế hoạch cho việc soạn giáo án mới.

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lý 8 sách Kết nối tri thức

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8

(105 tiết = 44 tiết Lịch sử + 43 tiết Địa lí + 8 tiết Chủ đề chung + 10 tiết Ôn tập và kiểm tra)

STT

(1)

TÊN CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ

(2)

SỐ TIẾT

(3)

GHI CHÚ

PHẦN LỊCH SỬ

44

1

Chương 1. CHÂU ÂU BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

6

Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)

2

2

2

2

Chương 2. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

2

Bài 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

2

3

Chương 3. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

11

Bài 5. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn

Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 8. Phong trào Tây Sơn

Bài 9. Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII

2

2

2

2

3

4

Chương 4. CHÂU ÂU NƯỚC M TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

7

Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Bài 11. Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

2

3

2

5

Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII XIX

2

Bài 13. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX

2

6

Chương 6. CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

5

Bài 14. Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 15. Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

3

2

7

Chương 7. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

11

Bài 16. Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884

Bài 18. Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896

Bài 19. Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917

3

3

2

3

8

Ôn tập, kiểm tra

5

PHẦN ĐỊA LÍ

1

Chương 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

12

Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Bài 2. Địa hình Việt Nam

Bài 3. Khoáng sản Việt Nam

3

5

4

2

Chương 2. KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM

15

Bài 4. Khí hậu Việt Nam

Bài 5. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu

Bài 6. Thuỷ văn Việt Nam

Bài 7. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta

Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

3

2

5

3

2

3

Chương 3. THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

9

Bài 9. Thổ nhưỡng Việt Nam

Bài 10. Sinh vật Việt Nam

5

4

4

Chương 4. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

7

Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm tự nhiên của vùng biển đảo Việt Nam

Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam

4

3

6

Ôn tập, kiểm tra

5

7

CHỦ ĐỀ CHUNG

8

Chủ đề chung 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

Chủ đề chung 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

4

4

Tổng số tiết

105

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu .

Đánh giá bài viết
1 3.448
0 Bình luận
Sắp xếp theo