Mẫu giáo án minh họa môn Tin học mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Tin học mô đun 2 Tiểu học là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch bài dạy môn Tin học Mô đun 2

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
CHỦ ĐỀ: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
Ngày soạn: 06/12/2020 Ngày dạy: ……
I. THÔNG TIN I HỌC
- Dạng bài: Giờ học thuyết, thực hành.
- Ch đề E: Ứng dụng Tin học.
- Ch đề con: Bản tính điện tử bản
- Thời lượng: 2 tiết.
- Vị trí bài học: 2 tiết đầu trong tổng số 17 tiết của chủ đề con.
II. MỤC TIÊU I DẠY
1. Kiến thức: Giúp cho HS biết cách định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chọn màu
phông, căn lề trong ô tính.
2. năng:
- Nhận biết các nút lệnh, các thao tác định dạng trang tính.
- Biết cách định dạng trang tính.
3. Thái độ: ý thức thái độ học tập môn tin học nghiêm túc, yêu thích môn học.
4. u cầu về phẩm chất năng lực:
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.
- Năng lực đặc thù:
+NLa : Sử dụng đúng cách các thiết bị, phần mềm Excel phục vụ cuộc sống
học tập.
+ NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của CNTT.
+ NLd: Ứng dụng CNTT truyền thông trong học tự học.
+ NLe: Hợp tác trong môi trường số.
- Năng lực chung: NL giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo.
- Năng lực đặc t khác: Thẩm mỹ, ngôn ngữ, tính toán, công nghệ.
III. NỘI DUNG I HỌC
- Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ
- Chọn màu phông
- Căn lề trong ô tính
IV. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nội dung: Sách hướng dẫn (SHD), giáo án, đoạn video của giáo viên.
- Đồ dùng dạy học: Phòng máy, các máy đã cài đặt phần mềm MS Excel.
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
2. Chuẩn bị của học sinh: SHD, vở, các hình nh liên quan đến chủ đề của định dạng trang
tính.
V. PHƯƠNG PHÁP NH THỨC DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học chủ yếu:
- Đàm thoại, trực quan.
- Thuyết trình.
- Thực hành.
2. Hình thức dạy học chủ yếu:
- Thực hành trên máy
- Trải nghiệm.
- Nhóm đôi.
VI. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Chuyển giao nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ
Báo cáo kết quả
Đánh giá kết quả
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
* Hoạt động 1:
- Tìm hiểu: Trang định dạng do giáo viên tự biên soạn.
- Mục tiêu: Giới thiệu cho học sinh các nút lệnh thể được sử dụng để định dạng trang
tính mà các em s được học.
- Phương pháp dạy học: Đàm thoại trực quan.
- Thời gian: 10 phút.
- Định hướng phẩm chất năng lực: Trách nhiệm, Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,
sáng tạo.
- Sản phẩm: HS thể u đúng tên c nút lệnh định dạng trang tính, động khám
phá.
GV: Cho HS quan sát
hình ảnh của trang tính
đã được định dạng từ
trước
GV: Đặt câu hỏi:
HS: Quan sát lắng
nghe
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
1. Qua hình ảnh trên, hãy
cho biết thông điệp
hình ảnh muốn lan toả
đến c em ?
2. Qua hình ảnh trên, hãy
cho biết các nút lệnh
thực hiện tạo nên định
dạng này?
HS: Thảo luận m câu
trả lời
GV: Nhận xét kết
quả khen HS.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Hoạt động 2:
- Tìm hiểu: Hình ảnh định dạng trang tính lỗi.
- Mục tiêu: Hiểu được các lỗi định dạng trong trang tính do người biên tập tạo ra.
- Phương pháp dạy học: Thảo luận nhóm.
- Thời gian: 10 phút.
- Định hướng phẩm chất năng lực: Trách nhiệm, chăm chỉ; NL giải quyết vấn đề, NL
hợp c, NL ngôn ngữ.
- Sản phẩm: HS phát hiện được các lỗi định dạng trong trang tính.
GV: Cho các nhóm HS
quan sát hình nh trang
tính lỗi về định dạng.
GV:Qua hình ảnh trên,
các nhóm hãy chỉ ra c
lỗi mắc phải khi định
dạng?
GV: Yêu cầu HS thảo
luận nhóm trong vòng 3
phút.
HS: Quan sát
HS: Lắng nghe
HS: Đại diện
nhóm lên trình bày
GV: Nhận xét HS
chốt kiến thức
Đánh giá bài viết
1 6.542
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo