Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học lớp 4

Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học lớp 4 là mẫu giáo viên phải lập và nộp lên hệ thống khi tham gia tập huấn module 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học học sinh tiểu học. Dưới đây là một số mẫu dành cho các lớp 4 mà chúng tôi sưu tầm được, mời các bạn tham khảo và tải về để nộp lên hệ thống.

Nộp kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học

KẾ HOẠCH TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC LỚP 4

(dành cho một nhóm học sinh có cùng vấn đề)

Xác định khó khăn của HS trong

hoạt động giáo dục

Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục

Hoạt động giáo dục/ Môn học

Khó khăn của học sinh

(Xác định rõ tên của khó khăn đó/ hoặc tên nhóm khó khăn đó trong hoạt động giáo dục/môn học)

Mục tiêu

(Xác định rõ kết quả kỳ vọng sau khi kết thúc chủ đề/ nội dung/hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho học sinh)

Nội dung tư vấn, hỗ trợ

(Cách thức tư vấn, hỗ trợ là thực hiện chủ đề độc lập hoặc 1 nội dung

được lồng ghép vào 1 hoạt động trong HDGD/môn học)

Thời gian

(Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc)

Người thực hiện (Giáo viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học đường hoặc chuyên gia ...)

Phương tiện và điều kiện thực hiện

Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ (dự kiến cách thu thập thông tin để đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu)

Toán lớp 4

- Biểu hiện khó khăn: Không nắm vững 1 số dạng toán có lời văn, các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

- Nhóm khó khăn trong học tập

100% HS thực hiện được các dạng toán có lời văn đã học, nắm vững thành phần và thuộc các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính, xác định và làm đúng các dạng toán có lời văn đã học và các bài tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

- Trong quá trình giảng dạy, GV nhắc lại tên dạng toán, hướng dẫn HS các bước giải dạng toán.

- Hướng dẫn HS nêu tên gọi thành phần và kết quả trong phép tính. Cho HS thuộc các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính, nhắc lại quy tắc.

- Cho HS thực hiện nhiều lần các dạng toán tương tự để ghi nhớ, thực hiện thành thạo.

- Cho HS thực hiện phong trào “Đôi bạn cùng tiến” trong học tập.

- Sơ đồ hóa để học sinh dễ nắm nội dung bài.

- Áp dụng vốn sống vào giải toán có lời văn.

-Tuyên dương, khen ngợi khi HS làm bài đúng.

Từ tuần 5 đến tuần 13

Ngoài việc hỗ trợ trong các tiết học thì lồng ghép thường xuyên trong 5ph đầu giờ, chuyển tiết, sinh hoạt chủ nhiệm, SH chủ đề,…

GVCN: Vũ Văn Thêm

- Giấy, bút dạ, bảng

- Các bước giải dạng toán có lời văn cơ bản ( Viết ra bảng phụ )

Máy chiếu,

Quà. Đồ dùng học tập…

- Quan sát biểu hiện của HS trong giờ học, bài làm của học sinh.

- Kết quả thu được so với ban đầu :

+ 2 tháng đầu : 3 HS ghi nhớ và vận dụng nội dung kiến thức

+ 2 tháng tiếp theo: 2 HS ghi nhớ và vận dụng nội dung kiến thức

Sau 2 giai đoạn này sẽ đánh giá và điều chỉnh sau.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 8.911
0 Bình luận
Sắp xếp theo