Quyết định 448/QĐ-HĐQHQG 2018

Quyết định 448/QĐ-HĐQHQG 2018

Quyết định 448/QĐ-HĐQHQG của Hội đồng quy hoạch quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết quyết định, mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt nội dung Quyết định 448/QĐ-HĐQHQG

Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia

Ngày 23/11/2018, Hội đồng quy hoạch quốc gia ban hành Quyết định số 448/QĐ-HĐQHQG ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, Hội đồng hoạt động theo các nguyên tắc sau:

- Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt;

- Hồi đồng quyết định theo ý kiến biểu quyết của đa số thành viên có mặt biểu quyết tại phiên họp…

Quyết định quy định quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên và cơ quan Thường trực của Hội đồng trong quá trình hoạt động, cụ thể:

Chủ tịch Hội đồng có quyền hạn và trách nhiệm như sau:

- Giao nhiệm vụ và chỉ đạo các Phó Chủ tịch Hội đồng, cơ quan Thường trực của Hội đồng và các thành viên của Hội đồng triển khai lập quy hoạch, hợp phần quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến các ngành, địa phương;

- Quyết định nội dung và chủ trì các phiên họp và ký các biên bản….

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/11/2018.

Đánh giá bài viết
1 35

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo