Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT 2020 về tài liệu truyền thông về phòng, chống COVID-19 trong trường học

Tài liệu truyền thông phòng chống Covid cho học sinh, giáo viên

Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học.

Bộ tài liệu truyền thông chống dịch COVID-19 trong trường học

Ngày 23/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học.
Cụ thể, phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học, gồm 04 tài liệu sau:

Trước hết, Bộ tờ rơi, áp phích và tranh ảnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong trường học. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục hướng dẫn những việc học sinh cần làm hàng ngày tại trường đó là: Rửa tay đúng cách với nước sạch và xà phòng hoặc nước rửa tay khô thường xuyên vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, khi tay bẩn; Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo) và rửa sạch tay bằng xà phòng;….

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục cũng ban hành tài liệu truyền thông nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học; Tài liệu truyền thông, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dành cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông; Tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học.

Trong đó, các tài liệu giới thiệu chi tiết về bệnh COVID-19, các triệu chứng của bệnh COVID-19, đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19, các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh… Trẻ em mầm non, học sinh thuộc các cấp học thực hành phòng, chống dịch COVID-19 theo 03 giai đoạn: trước khi đến trường, khi ở trường và sau khi rời trường.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
B T RƠI, ÁP PHÍCH VÀ TRANH ẢNH
V PHÒNG, CHNG DCH BNH COVID-19
VÀ BNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG HÔ HP
TRONG TRƯỜNG HC
Hà Nội, 2020
Đánh giá bài viết
1 328
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo