Hàng loạt quy định về chuẩn trình độ giáo viên ngưng hiệu lực

Ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 về việc ngưng hiệu lực quy định chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Theo đó, hàng loạt các quy định liên quan đến chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên được quy định tại một số Thông tư sẽ bị ngưng hiệu lực khi Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2021. Cụ thể như sau:

STT

Quy định đạt chuẩn trình độ của giáo viên bị ngưng hiệu lực

1

Điểm a khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT.

2

Điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT.

3

Điểm a khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT.

4

Điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT.

5

Điểm a khoản 2 Điều 5 Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT.

6

Một số điều, khoản tại Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT:

- Điểm b khoản 2 Điều 8;

- Điểm a khoản 2 Điều 13;

- Điểm a khoản 2 Điều 18.

7

Một số điều, khoản tại Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT:

- Điểm b khoản 2 Điều 8;

- Điểm a khoản 2 Điều 13;

8

Một số điều, khoản tại Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT:

- Điểm b khoản 2 Điều 8;

- Điểm a khoản 2 Điều 13;

- Điểm a khoản 2 Điều 18.

9

Điểm b khoản 2 Điều 16 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT.

10

Một số điều, khoản của Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, gồm:

- Điểm c khoản 1 Điều 3 (được đính chính bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT);

- Điểm b khoản 1 Điều 4 (được đính chính bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT;

- Điểm b khoản 1 Điều 5.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 526
0 Bình luận
Sắp xếp theo