Giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GD&ĐT trong năm 2021

Giảm biên chế đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ giáo dục 2021

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1292/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT. Theo đó phấn đấu đến năm 2021 sẽ giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp công của Bộ GDĐT.

heo đó, nhằm thực hiện việc giảm tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Quyết định mục tiêu cụ thể theo lộ trình đến năm 2030 như sau:

- Giai đoạn đến năm 2021:

+ Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN so với năm 2015.

+ Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 -2015.

- Giai đoạn 2022 - 2025:

+ Tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN so với năm 2021.

+ Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.

- Giai đoạn 2026 - 2030:

+ Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN so với năm 2025.

+ Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định 1292/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/8/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 503
0 Bình luận
Sắp xếp theo