Điều kiện hưởng hỗ trợ gói 26.000 tỷ của hộ kinh doanh

Điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 đối với hộ kinh doanh

Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với đời sống của người dân và doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP nhằm hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp có thể vượt qua được đại dịch. Vậy điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 đối với hộ kinh doanh như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

Nhằm hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp về thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể việc thực hiện Nghị quyết 68. Như vậy các hộ kinh doanh để được hưởng hỗ trợ thì phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể như sau:

Theo Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg:

(1) Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

(2) Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19. Mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh, theo phương thức chi trả 01 lần.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và quyết định 23, nội dung bài viết dưới đây sẽ làm rõ hơn các điều kiện để Hộ kinh doanh cùng nắm bắt và thực hiện, cụ thể như sau:

- Hộ kinh doanh được hưởng hỗ trợ bao gồm các trường hợp “không phải đăng ký hộ kinh doanh” đối với “những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp” theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 và khoản 2 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ;

- Hộ kinh doanh có đăng ký thuế là những hộ kinh doanh đã được cơ quan Thuế cấp mã số thuế;

- “Hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19” là các hộ kinh doanh mà cơ quan Thuế đang quản lý thuế ở trạng thái đăng ký thuế “00 - NNT đang hoạt động”, đang kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, các hộ kinh doanh không đáp ứng điều kiện như trên sẽ không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Các hộ kinh doanh cần tự xác định mình có đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ để có thể chủ động trong việc hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ từ Chính phủ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo