Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ

CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GỬI: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 diễn ra trong 3 đợt:

- Đợt 1: Ngày 04, 05/7/2012 thi đại học khối A, A1, V;
- Đợt 2: Ngày 09, 10/7/2012 thi đại học các khối B, C, D và năng khiếu;
- Đợt 3: Ngày 15, 16/7/2012 thi vào các trường cao đẳng.

Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trật tự, an toàn và đúng Quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Công tác chuẩn bị và coi thi

a) Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và văn phòng phẩm.

b) Tổ chức tập huấn và phổ biến kỹ các quy định của Quy chế tuyển sinh đến tất cả cán bộ tham gia công tác thi và thí sinh, trong đó lưu ý:

- Tại mỗi điểm thi: bố trí 01 điện thoại cố định đặt tại phòng trực của điểm thi hoặc 01 điện thoại di động do điểm trưởng trực tiếp quản lý và chỉ sử dụng khi thật cần thiết ngay tại phòng trực của điểm thi. Tất cả các cán bộ khác tại điểm thi đều không được mang theo điện thoại di động khi làm nhiệm vụ;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Đánh giá bài viết
1 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo