Mẫu phiếu trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV

Mẫu phiếu trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV là gì? Mẫu phiếu trả kết quả xét nghiệm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV là gì?

Mẫu phiếu trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV. Mẫu nêu rõ thông tin bệnh nhân, kết quả xét nghiệm...

2. Mẫu phiếu trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV

PHIẾU TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM TẢI LƯỢNG HIV

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-BYT ngày…tháng…năm… của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kỹ thuật xét nghiệm:………………….. Ngưỡng phát hiện: ………..(bản sao/ml)

STT

Họ và tên

Mã số BN

Năm sinh

Địa chỉ

Ngày nhận mẫu

Ngày xét nghiệm

Kết quả xét nghiệm (bản sao/ml)

Nam

Nữ

Ngày…tháng…năm…
Phụ trách Khoa/phòng xét nghiệm
(ký ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV

Mẫu phiếu trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 36
0 Bình luận
Sắp xếp theo