Mẫu giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh là gì? Mẫu giấy ra vào cảng quốc tế gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh là gì?

Mẫu giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc ra vào cảng quốc tế Cam Ranh. Mẫu nêu rõ thông tin người, phương tiện ra vào, nội dung cho phép...

2. Mẫu giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mặt trước

Mt sau

BỘ TƯ LỆNH
VÙNG 4 HẢI QUÂN
---------

Số: ………….

GIẤY PHÉP RA, VÀO CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH

Có giá trị đến ngày:

CHÚ Ý

- Phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xuất trình Giấy phép ra, vào kèm CMND/CCCD/HC khi qua nơi kiểm soát và chịu sự kiểm tra, giám sát của lực lượng bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh.

- Giữ gìn bí mật quốc gia.

- Không vận chuyển thư từ, tài liệu, hàng hóa trái phép ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

- Trường hợp mất, hư hỏng phải báo ngay cho Cảng quốc tế Cam Ranh và xin cấp lại.

- Khi thay đổi công tác hoặc giấy phép ra vào hết hạn phải trả lại cho cơ quan cấp.

Họ và tên: ……………………………………..

Năm sinh: ……………………………….…….

Số CMND/CCCD/HC: ……………………….

Cơ quan: ……………………………..………..

Ngày…..tháng…..năm….
CHỈ HUY ĐƠN VỊ

Mặt trước

Mt sau

BỘ TƯ LỆNH
VÙNG 4 HẢI QUÂN
---------

Số: ………….

GIẤY PHÉP RA, VÀO CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH

Có giá trị đến ngày:

CHÚ Ý

- Phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xuất trình Giấy phép ra, vào kèm giấy đăng ký phương tiện khi qua nơi kiểm soát và chịu sự kiểm tra, giám sát của lực lượng bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh.

- Không vận chuyển hàng hóa trái phép ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

- Trường hợp mất, hư hỏng phải báo ngay cho Cảng QTCR và xin cấp lại.

- Khi không vận chuyển nữa hoặc giấy phép ra vào hết hạn phải trả lại cho cơ quan cấp.

Số phương tiện (tên phương tiện):………

Chủ phương tiện: …………………………….….

Hàng hóa, thiết bị vận chuyển: ………...

……………………………………………….........…..

Ngày…..tháng…..năm…..
CHỈ HUY ĐƠN VỊ

Mẫu giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 44