Kế hoạch bài dạy môn Toán mô đun 3 THPT

Kế hoạch bài dạy môn Toán mô đun 3 THPT là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho học tập, nghiên cứu module 3. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Đây là tài liệu rất hay và hữu ích do các thầy cô nhóm Mai Tâm EDU biên soạn và gửi mọi người cùng tham khảo. Mọi người có thể truy cập kênh Youtube Mai Tâm EDU để xem những video của nhóm tài liệu cập nhật mới nhất.

Bài tập cuối khóa môn Toán mô đun 3 THPT

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ ( tiết 1)
GIẢI TÍCH 12
Thời lượng: 03 tiết
Giáo viên:
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
Phẩm chất, năng lực
YCCĐ
(STT của YCCĐ)
NĂNG LỰC ĐẶC THÙ
Giải quyết vấn đề
toán học
HS nắm vững các công thức quy tắc tính đạo hàm
1
Khảo sát sự biến thiên của hàm số
2
NĂNG LỰC CHUNG
Năng lực giao tiếp
hợp tác
Trao đổi, thảo luận tìm ra các sản phẩm học tập theo yêu cầu
Giải quyết vấn đề
sáng tạo
Sử dụng được các kiến thức để ứng dụng trong thực tế đời sống.
PHẨM CHẤT CHỦ YẾU
Trách nhiệm
Hợp tác, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ
Chăm chỉ
Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên :
Soạn kế hoạch bài giảng , soạn giáo án chủ đề
Chuẩn bị các phương tiện dạy học : thước kẻ, máy chiếu…
Giao trước cho học sinh một số nhiệm vụ về nhà phải đọc trước
2. Chuẩn bị của học sinh :
Đọc trước bài nhà
Làm BTVN
Nghiên cứu để thuyết trình vấn đề mới của bài học trước lớp
Kẻ bảng phụ, chuẩn bị phấn, khăn lau bảng
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động học
(Thời gian)
Mục tiêu
(STT YCCĐ)
PP/KTDH
chủ đạo
Phương án đánh giá
Hoạt động 1:
Khởi động
(1)
DH Giải quyết vấn
đề. DH theo nhóm.
Phương pháp: Kiểm tra viết
Công cụ: Bài tập
Hoạt động 2:
Hình thành
(1)
(2)
DH Giải quyết vấn
đề. DH theo nhóm
Phương pháp: Đánh giá
qua các sản phẩm của HS
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
kiến thức
0
0
f (x) f (x )
x x
0
x x , x K
Công cụ: Câu hỏi
Hoạt động 3:
Luyện tập về
xét sự biến
thiên của hàm
số bằng xét
dấu đạo hàm
(1)
(2)
3
) 3 a y x x
4 2
) 4 2 b y x x
2 3
)
1
x
c y
x
DH Giải quyết vấn
đề. DH theo nhóm
Phương pháp: KT viết,
đánh qua sản phẩm của HS
Công cụ: Bài tập
Hoạt động 4:
Tìm tòi mở
rộng
(1)
(2)
Phương pháp: Quan sát
Công cụ: Rubric
Đánh giá bài viết
2 12.191
Bài liên quan