Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 xử phạt VPHC đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về xử phạt VPHC đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.