Mẫu GCN kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thực vật nhập khẩu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu GCN kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thực vật nhập khẩu là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.