Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội

Từ ngày 30/05/2020, bắt đầu diễn ra Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội. Sau đây là câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội. Mời các bạn tham khảo.

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội rất đơn giản, khuyến khích mọi người tham gia.

1. Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội tháng 06/2020

Câu hỏi số 1: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I (sau ngày 30/4/1975) diễn ra qua 02 vòng. Ông/bà hãy cho biết thời gian diễn ra từng vòng của Đại hội? Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

Câu hỏi số 2: Thực hiện phương châm “giúp bạn cũng là giúp mình”, dù gặp nhiều khó khăn khi vừa được giải phóng, nhưng với tinh thần quốc tế cao cả, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh đã giúp nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng Pôn Pốt; đồng thời hỗ trợ nhiều nhân, vật lực sang giúp bạn xây dựng lại chính quyền, tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân. Ông/bà hãy cho biết tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp bao nhiêu tỉnh và là tỉnh nào của Vương quốc Campuchia? Trong thời gian nào?

Câu hỏi số 3: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ II nhiệm kỳ (1980 - 1981) diễn ra vào thời gian nào? Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

Câu hỏi số 4: Thực hiện “ý Đảng lòng dân”, trong nhiệm kỳ Đại hội II của Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh đã nỗ lực cao độ xây dựng công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng - công trình thủy nông lớn nhất nước ta, có đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh và các tỉnh lân cận. Ông (bà) hãy cho biết, hồ Dầu Tiếng được khởi công và chính thức đi vào hoạt động vào thời gian nào? Đóng góp của đoàn viên thanh niên trong xây dựng công trình trên?

Câu hỏi số 5: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ III nhiệm kỳ (1982-1985) diễn ra qua 02 vòng. Ông/bà hãy cho biết thời gian diễn ra từng vòng của Đại hội? Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

D. Đại hội vòng 1 diễn ra từ ngày 6 - 13/1/1982, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng. Đại hội vòng 2 diễn ra từ ngày 5 - 8/4/1983, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 34 đồng chí, đồng chí Đặng Văn Thượng (Sáu Thượng) được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Câu hỏi số 6: Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ III đã đề ra các phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của thời kỳ 1983 - 1985. Theo ông/bà, phương hướng nhiệm vụ nào được xem là mặt trận hàng đầu?

2. Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội tháng 05/2020

Câu hỏi số 1: Ý nghĩa Chiến thắng Tua Hai đối với phong trào cách mạng miền Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

Câu hỏi số 2: Chiến thắng Tua Hai đã để lại những kinh nghiệm gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với phong trào Đồng khởi ở các địa phương trên toàn miền Nam trong những năm 60 của thế kỷ XX?

Câu hỏi số 3: Với ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Tua Hai, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Tua Hai là Di tích lịch sử văn hóa. Quyết định công nhận vào ngày tháng năm nào?

Câu hỏi số 4: 60 năm sau Chiến thắng Tua Hai, tỉnh Tây Ninh đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, nổi bật là:

Câu hỏi số 5: Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từ năm 2017, tỉnh Tây Ninh đã đề ra và nỗ lực thực hiện 4 nhóm giải pháp mang tính đột phá. Đó là những đột phá nào?

Câu hỏi số 6: Trong chuyến thăm và làm việc tại Tây Ninh tháng 5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo quan trọng về định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Chỉ đạo quan trọng đó là:

C. Truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của tỉnh là tiềm năng lớn, là tiềm năng, động lực tinh thần để Tây Ninh có thể vươn lên mạnh mẽ hơn nữa

Đánh giá bài viết
1 257
0 Bình luận
Sắp xếp theo