Công văn 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD về miễn Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016

Công văn 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD về miễn Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016

Ngày 12/4, Bộ GD&ĐT ra văn bản số 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc miễn kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Theo danh sách của Bộ GD&ĐT, 137 học sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2016 không phải thi THPT quốc gia vào tháng 7 tới. Trong đó, môn Toán có 37 học sinh; Vật lý: 34; Hóa học: 18; Sinh học và Tin học mỗi môn có 24 học sinh.

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi THPT Quốc gia 2016

Công văn 525/BGDĐT-KTKĐCLGD về tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2016

Công văn 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v miễn Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016
Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện;

- Các trường đại học, cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Danh sách các thí sinh lớp 12 đã tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2016 (kèm theo).

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 33 Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm c khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để thực hiện việc miễn Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các thí sinh có tên trong Danh sách./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

DANH SÁCH
THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2016

(Kèm Công văn số 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2016)

I. MÔN THI TOÁN

STT

Họ và Tên

Trường đang học

Đơn vị

1

Nguyễn Đình Tuấn Anh

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

2

Nguyễn Hùng Cường

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

3

Hoàng Anh Dũng

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

4

Lê Khả Hải

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

5

Cao Minh Hiếu

THPT chuyên Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

6

Giang Trung Hiếu

THPT chuyên ĐHSP

ĐHSP Hà Nội

7

Lê Nhật Hoàng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tỉnh Bình Định

8

Lê Việt Hoàng

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

9

Nguyễn Như Hoàng

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

10

Vũ Hùng

Trường Phổ thông Năng khiếu

ĐHQG TP. HCM

11

Đinh Thành Hưng

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

12

Nguyễn Khánh Hưng

THPT chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

13

Nguyễn Quang Khải

THPT chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

14

Nguyễn Hà Trang

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

15

Lê Thành Long

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

16

Trần Đức Mạnh

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

17

Vũ Quang Minh

THPT chuyên Nguyễn Trãi

Tỉnh Hải Dương

18

Phan Minh Nghĩa

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

19

Tạ Hà Nguyên

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

20

Trần Thị Nhài

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

21

Lê Văn Trường Nhật

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

22

Phan Duy Phúc

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

23

Đào Vũ Quang

THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

TP. Hà Nội

24

Thái Huy Quang

THPT chuyên Nguyễn Huệ

TP. Hà Nội

25

Vũ Đức Tài

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

26

Nguyễn Tiến Tài

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

27

Nguyễn Nhật Tân

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

28

Lê Công Thành

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

29

Võ Hải Thiện

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

30

Nguyễn Hữu Minh Thông

THPT chuyên Lê Quý Đôn

TP. Đà Nẵng

31

Hồ Anh Tiến

THPT chuyên Võ Nguyên Giáp

Tỉnh Quảng Bình

32

Nguyễn Minh Tiến

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

33

Ngô Thị Trà

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

34

Lương Quốc Trung

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

35

Vũ Xuân Trung

THPT chuyên Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

36

Nguyễn Anh Tú

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

37

Nguyễn Ngọc Vinh

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

Danh sách này gồm 37 thí sinh./.

DANH SÁCH
THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2016

(Kèm Công văn số 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2016)

II. MÔN THI VẬT LÍ

STT

Họ và Tên

Trường đang học

Đơn vị

1

Bùi Công Anh

THPT chuyên Quốc học

Tỉnh Thừa Thiên-Huế

2

Hồ Quang Anh

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

3

Nghiêm Vũ Nhật Anh

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

4

Nguyễn Thanh Tâm Anh

THPT chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

5

Nguyễn Tuấn Anh

THPT chuyên Nguyễn Trãi

Tỉnh Hải Dương

6

Nguyễn Tử Xuân Công

THPT chuyên Lương Văn Tụy

Tỉnh Ninh Bình

7

Nguyễn Mạnh Dân

THPT chuyên Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

8

Ngô Sỹ Dũng

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

9

Mai Tùng Dương

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

10

Hà Anh Đức

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

11

Phạm Ngọc Hà

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

12

Trần Thanh Hải

THPT chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

13

Như Văn Huy

THPT chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

14

Nguyễn Quang Hưng

THPT chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

15

Hoàng Tuấn Khôi

Trường Phổ thông Năng khiếu

ĐHQG TP. HCM

16

Nguyễn Đặng Sơn Lam

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

17

Trịnh Thành Luân

THPT chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

18

Trần Đức Lương

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

19

Phạm Quang Minh

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

20

Phạm Ngọc Nam

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

21

Nguyễn Đắc Nam

THPT chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

22

Nguyễn Quang Nam

THPT chuyên ĐHSP

Trường ĐHSP Hà Nội

23

Phạm Trọng Nghĩa

THPT chuyên Quang Trung

Tỉnh Bình Phước

24

Cao Trọng Duy Nhân

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

25

Nguyễn Đình Quang

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

26

Trần Nhật Quang

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

27

Nguyễn Lê Quân

Trường Phổ thông Năng khiếu

ĐHQG TP. HCM

28

Nguyễn Văn Quân

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

29

Vũ Ngọc Sơn

THPT chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

30

Đinh Thị Hương Thảo

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

31

Ngô Đức Thịnh

THPT chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

32

Nguyễn Thị Huyền Trang

THPT chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

33

Đỗ Thùy Trang

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

34

Đào Anh Tuấn

THPT chuyên Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

Danh sách này gồm 34 thí sinh./.

DANH SÁCH
THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2016

(Kèm Công văn số 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2016)

III. MÔN THI HÓA HỌC

STT

Họ và Tên

Trường đang học

Đơn vị

1

Từ Nam Anh

THPT chuyên Lương Văn Chánh

Tỉnh Phú Yên

2

Mai Phương Chi

THPT chuyên Nguyễn Trãi

Tỉnh Hải Dương

3

Nguyễn Khánh Duy

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

4

Nguyễn Thị Kim Dung

THPT chuyên Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

5

Bùi Lâm Dương

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

6

Trần Hải Dương

THPT chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

7

Lê Nguyễn Thùy Dương

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

8

Phạm Thái Hòa

THPT chuyên ĐHSP

Trường ĐHSP Hà Nội

9

Nguyễn Đức Huy

THPT chuyên Quang Trung

Tỉnh Bình Phước

10

Nguyễn Quách Hưng

THPT chuyên Lê Hồng Phong

TP. Hồ Chí Minh

11

Phan Thùy Linh

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

12

Hoàng Thảo Ngân

THPT chuyên ĐHSP

Trường ĐHSP Hà Nội

13

Hoàng Kim Nghị

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tỉnh Quảng Trị

14

Nguyễn Bích Ngọc

THPT chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

15

Lê Hoài Phong

THPT chuyên Lê Hồng Phong

TP. Hồ Chí Minh

16

Nguyễn Đức Quỳnh

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

17

Trần Hoài Tây

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tỉnh Quảng Nam

18

Nguyễn Thành Trung

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

Danh sách này gồm 18 thí sinh./.

Đánh giá bài viết
1 102
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo