Bộ câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em năm 2017

Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em năm 2017

Bài dự thi tìm hiểu về luật trẻ em dưới đây bao gồm các câu hỏi cuộc thi tìm hiểu về luật trẻ em cùng đáp án cho bài dự thi sẽ giúp các bạn làm bài thi tìm hiểu về luật trẻ em năm 2017 tốt hơn. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Tỉnh Đoàn Quảng Nam phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Trẻ em được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 01/6/2017. Sau đây là Bộ câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

Đáp án câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu bộ luật dân sự 2015

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết Luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày, tháng, năm nào và có hiệu lực kể từ ngày, tháng, năm nào? Luật trẻ em có bao nhiêu chương, điều và thay thế cho luật nào? Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật trẻ em?

Câu 2: Theo anh (chị), trong Luật trẻ em năm 2016, khái niệm trẻ em được hiểu như thế nào? Những hành vi nào bị nghiêm cấm? Trẻ em có các quyền và bổn phận gì?

Câu 3: Theo Luật trẻ em năm 2016, anh (chị) hãy cho biết thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm những nhóm trẻ em nào? Bảo vệ trẻ em là gì? Có bao nhiêu cấp độ bảo vệ trẻ em? Trình bày cụ thể nội dung từng cấp độ.

Câu 4: Theo quy định của Luật trẻ em, anh (chị) hãy cho biết tổ chức nào đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em? Trình bày phạm vi, hình thức trẻ em tham gia các vấn đề về trẻ em? Để bảo đảm sự tham gia của trẻ em thì gia đình, nhà trường và cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm gì?

Câu 5: Chọn một trong hai câu dưới đây (viết không quá 1.000 từ):

5.1. Theo anh (chị) những vấn đề nào liên quan đến trẻ em tại địa phương mà anh (chị) cho là cần phải đặc biệt quan tâm hiện nay? Giải pháp cấp bách cũng như lâu dài để giải quyết vấn đề đó trong thời gian đến?

5.2. Anh (chị) hãy viết về một gương “người tốt, việc tốt”, theo anh (chị) là điển hình điển hình trong công tác trẻ em mà anh (chị) tâm đắc nhất (Ưu tiên viết về những gương điển hình ở tại địa phương).

Đáp án tham khảo cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em 2017

Đánh giá bài viết
6 14.023
0 Bình luận
Sắp xếp theo