Mẫu thông báo chậm lương

Mẫu bản thông báo chậm lương

Mẫu thông báo chậm lương là văn bản được lập ra để thông báo cho toàn thể nhân viên được biết về việc chậm lương. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản thông báo chậm lương

Mẫu thông báo chậm lương

Mẫu thông báo chậm lương là mẫu bản thông báo được cơ quan doanh nghiệp lập ra để thông báo với toàn bộ nhân viên về việc chậm lương.

Mẫu thông báo chậm lương gồm những nội dung:

+ Thông tin doanh nghiệp cơ quan

+ Lý do chậm lương

+ Thời gian chậm lương

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.013
0 Bình luận
Sắp xếp theo