Mẫu phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ

Mẫu phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ là gì? Mẫu phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ là gì?

Mẫu phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. Mẫu nêu rõ thông tin phụ lục, nội dung cấp... Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Mẫu phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ

CƠ QUAN/CƠ SỞ GIÁO DỤC
CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
-------

PHỤ LỤC SỔ GỐC CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Số TT

Họ và tên người học

Ngày tháng năm sinh

Số hiệu văn bằng đã được cấp

Số hiệu văn bằng được cấp lại (nếu có)

Số vào sổ gốc cấp văn bằng mới (nếu có)

Nội dung được chỉnh sửa/thay đổi

Người nhận văn bằng, chứng chỉ mới hoặc được chỉnh sửa nội dung ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú

Địa danh, ngày ….. tháng .... năm ………….
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP VĂN BẰNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ

Mẫu phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 498
0 Bình luận
Sắp xếp theo