Mẫu kê khai di sản thừa kế

Mẫu kê khai di sản thừa kế là văn bản của một cá nhân lên danh sách chi tiết về các tài sản vật chất và tinh thần để lại thừa kế cho mọi người, trong đó nêu rõ các di sản thừa kế để lại của bản thân có những gì và người lên danh sách kê khai, chủ sở hữu của các di sản thừa kế sau đó sẽ được công nhận đó là di sản thừa kế thuộc sở hữu để lại thông qua sự chứng thực của văn phòng công chứng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Ngoài ra mời các bạn tham khảo thêm các mẫu kê khai liên quan khác như:

1. Mẫu bản kê khai di sản thừa kế là gì? Ý nghĩa, vai trò mẫu kê khai di sản thừa kế?

Mẫu bản kê khai di sản thừa kế là mẫu văn bản không thể thiếu bên cạnh mẫu di chúc, mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế, tờ khai nhận di sản thừa kế,... giúp xác thực rõ ràng di sản thừa kế, số tài sản để lại thừa kế của một người có những gì, đảm bảo tính sở hữu và thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Khi một người mất đi, nếu không có di chúc thừa kế, bản kê khai di sản thừa kế có những gì thì di sản thừa kế, tài sản hiện có sẽ chia đều cho các hàng thừa kế. Khi có sự chuẩn bị về di chúc, kê khai di sản thừa kế có công chức, có giá trị pháp lý sẽ giúp đảm bảo quyền lợi cũng như phân chia tài sản đúng theo ý muốn người đã mất.

Ngoài ra, các bạn cần lưu ý là bản kế khai di sản thừa kế nếu chưa được công chứng hay chứng thực (chưa tuân thủ về mặt hình thức) thì sẽ không là căn cứ để xác định và phân chia tài sản người đã mất.

Tham khảo thêm: Mẫu di chúc viết tay mới nhất

2. Nội dung Bản Kê khai di sản thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———

..............., ngày…..tháng….năm…..

BẢN KÊ KHAI DI SẢN THỪA KẾ

Tôi tên là: …………………………………..…………Giới tính: Nam/Nữ

Sinh ngày: …./…..../….......

Căn cước công dân (CCCD)/Chứng minh nhân dân (CMND) số: ……….........…

Do Công An Tỉnh/Thành phố ..........................cấp ngày ....…/....…/….............

Hộ khẩu thường trú (HKTT): …………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………….….…………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập bản kê khai di sản thừa kế.

Tôi xác nhận là chủ sở hữu khối tài sản, di sản thừa kế gồm:

1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu, chứng mình quyền sở hữu các tài sản nêu trên được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:

1........................................................................................................……………

2………………………………………………..………………………………………..

3...........................................................................................................................

Tôi xin xác nhận rằng:

- Nội dung trong Mẫu bản kê khai di sản thừa kế này là đúng sự thật; thông tin và di sản thừa kế đã được kê khai đúng và đầy đủ. Ngoài những tài sản nêu trên, tôi không sở hữu tài sản nào khác được để lại với mục đích thừa kế.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai trong văn bản này cũng như những tranh chấp liên đới với bất kỳ số di sản thừa kế nêu trên.

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Tham khảo mẫu kê khai di sản thừa kế viết tay

Mẫu kê khai di sản thừa kế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 375
0 Bình luận
Sắp xếp theo