Mẫu cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao

Mẫu cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao là gì? Mẫu cam kết đồng ý thả lại động vật gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao là gì?

Mẫu cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết... Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mẫu cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao

………………….
………………….(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /ĐY-TĐVR

……….., ngàythángnăm 20….

CAM KẾT
Đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao

Kính gửi:……………………………………………..(2)

1. Tôi/chúng tôi là:

1. Đối với cá nhân:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: …………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

2. Đối với tổ chức:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………

Họ và tên người đại diện …………………..…………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………..………………………………………………………….

2. Diện tích rừng được giao: …………………………………….. ha

Tại: …………………………………………………………………………………….

Tôi/chúng tôi đồng ý cho: …………………………………….(2) thả: ………………………………………………………….. (3) cá thể động vật rừng vào khu rừng do chúng tôi được giao và cam kết sẽ thực hiện việc bảo vệ rừng, bảo vệ động vật rừng theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …. (….bản).

Tên tổ chức/cá nhân là chủ rừng
(Ký tên, họ và tên, nếu là tổ chức ghi rõ chức danh và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên chủ rừng là tổ chức (trường hợp chủ rừng là cá nhân thì không ghi mục này).

(2) Tên cơ quan, đơn vị tổ chức thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên.

(3) Ghi cụ thể số lượng, tên động vật rừng dự kiến thả.

Mẫu cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao

Mẫu cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 179
0 Bình luận
Sắp xếp theo