Mẫu bảng tổng hợp kế hoạch quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

Mẫu bảng tổng hợp kế hoạch quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa là gì? Mẫu bảng tổng hợp kế hoạch quản lý và bảo trì gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tổng hợp kế hoạch quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa là gì?

Mẫu bảng tổng hợp kế hoạch quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về kế hoạch quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, kế hoạch quản lý và bảo trì...

2. Mẫu bảng tổng hợp kế hoạch quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NĂM....
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Hạng mục công việc

Đơn vị

Khối lượng

Kinh phí (1.000đ)

Thời gian thực hiện

Mức độ ưu tiên

Phương thức thực hiện

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Theo dõi quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

1.1

Cập nhật số lượng, chủng loại, quy mô, tính năng kỹ thuật, giá trị các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng hàng năm và tình hình bảo trì qua các năm

1.2

Kiểm định đánh giá hiện trạng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng theo chu kỳ khai thác sử dụng (khảo sát đăng ký, áp cấp kỹ thuật...)

1.3

Thu thập tài liệu phục vụ bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông

1.4

Phối hợp với các cơ quan liên quan về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

…………………….

II

Bo dưỡng thường xuyên

2.1

Quản lý và bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa

-

Tuyến ĐTNĐ sông Hồng

-

Tuyến ĐTNĐ sông Lô

-

Tuyến ĐTNĐ sông Hậu

…………………….

...

...

2.2

Điều tiết, hướng dẫn giao thông

-

Khu vực cầu ...hoặc ... km... sông...

vị trí

-

Khu vực âu thuyền ... km... sông...

Khu vực bãi cạn... km... sông...

2.3

Các nhiệm vụ khác

III

Sửa chữa định kỳ

3.1

Báo hiệu

cái

3.2

Nạo vét đảm bảo giao thông

-

Bãi, đoạn cạn ....sông....

m3

3.3

Khảo sát luồng định kỳ

-

Tuyến ĐTNĐ....

km

3.4

Nhà trạm, công trình kiến trúc

Trạm QLĐT...

trạm

3.5

Công trình chỉnh trị giao thông

-

Kè H1 km... sông...

-

Âu tầu, km... sông...

cái

3.6

Trang, thiết bị quản lý

-

Tàu kiểm tra...

-

Máy đo sâu hồi âm...

Máy định vị GPS...

IV

Sửa chữa đột xuất

4.1

Khắc phục lũ bão

-

Hạng mục cụ thể

4.2

Thay thế báo hiệu

V

Các nhiệm v khác

Tổng cộng:

Ghi chú:

Cột số 7 - Mức độ ưu tiên: Ghi mức độ ưu tiên 1 (rất cần thiết); 2 (cần thiết).

Mẫu bảng tổng hợp kế hoạch quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

Mẫu bảng tổng hợp kế hoạch quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.114
0 Bình luận
Sắp xếp theo