Hướng dẫn sử dụng LMS dành cho Giáo viên phổ thông cốt cán

Bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới trực tuyến được tiến hành trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS của Viettel. Sau đây là Hướng dẫn sử dụng LMS dành cho Giáo viên phổ thông cốt cán. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành các mô đun một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Hướng dẫn tập huấn mô đun dành cho Giáo viên phổ thông cốt cán

1. Giáo viên cốt cán là gì

Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt; hiểu biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt; có uy tín trong tập thể nhà trường; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.

2. Hướng dẫn sử dụng LMS dành cho Giáo viên phổ thông cốt cán

Theo mô hình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý do Bộ GDĐT triển khai, đội ngũ cốt cán sau khi được bồi dưỡng trực tuyến và trực tiếp với sự hướng dẫn của giảng viên sư phạm chủ chốt, thay vì “dạy lại” cho hàng trăm giáo viên, cán bộ quản lý đại trà của địa phương học tập trung, thì mỗi cốt cán sẽ hỗ trợ khoảng 30 - 50 đồng nghiệp tự bồi dưỡng các mô đun trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS). GV cốt cán sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến nội dung bồi dưỡng, hoàn thành các bài tập của khóa học hay việc áp dụng kiến thức được bồi dưỡng ấy vào thực tế quản lý, giảng dạy ở trường.

Trên đây là Hướng dẫn sử dụng LMS dành cho Giáo viên phổ thông cốt cán, qua đó các GVCC năm được quy trình và các bước tham gia tập huấn các mô đun trên nền tảng trực tuyến.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

1
MỤC LỤC
I. MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU 4
II. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ LUỒNG NGHIỆP VỤ 4
1. Thuật ngữ và định nghĩa 4
2. Luồng nghiệp vụ GVCC trong giảng dạy 6
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 7
1. Tổng quan màn hình Đăng nhập 7
2. Hướng dẫn tìm hiểu và quản lý nhiệm vụ của GVCC 9
3. Chấm điểm bài luận 11
4. Xem điểm chi tiết của học viên và nhắc nhở học viên 13
5. Xác nhận hoàn thành hỗ trợ khóa học 17
6. Tạo nhóm và dán link Zalo trên khóa học hỗ trợ đồng nghiệp 18
7. Trả lời hỏi đáp của GVPT, gửi hỏi đáp lên GVSP 20
8. Thảo luận 23
9. Tạo lớp học ảo 24
9.1. Tạo và sửa lớp học ảo 24
9.2. Xóa lớp học ảo 28
9.3. Vào Lớp học ảo 29
9.4. Lớp học ảo 29
9.4.1. Tham gia dạy trên website taphuan.csdl.edu.vn 29
9.4.1.1. Thiết lập ban đầu 29
9.4.1.2. Tham gia lớp học ảo 31
9.4.1.3. Chức năng điểm danh 32
9.4.1.4. Cài đặt âm thanh 33
9.4.1.5. Cài đặt máy ảnh 34
9.4.1.6. Bảo vệ 34
9.4.1.7. Người tham gia 35
9.4.1.8. Chia sẻ màn hình 37
9.4.1.9. Trò chuyện 38
9.4.1.10. Ghi lại 39
9.4.1.11. Phòng theo nhóm 40
9.4.1.12. Kết thúc 40
9.4.2. Tham gia dạy trên ứng dụng SmartLMS Etep 41
9.4.2.1. Đăng nhập ứng dụng SmartLMS 41
9.4.2.2. Tham gia lớp học ảo 43
9.5. Tham gia học trực tuyến 47
2
9.5.1. Tham gia học trên website https://taphuan.csdl.edu.vn/ 47
9.5.1.1. Thiết lập ban đầu 47
9.5.1.2. Tham gia lớp học ảo 50
9.5.1.3. Cài đặt âm thanh 52
9.5.1.4. Cài đặt máy ảnh 52
9.5.1.5. Người tham gia 52
9.5.1.6. Trò chuyện 53
9.5.2. Tham gia học trên ứng dụng SmartLMS Etep 54
9.5.2.1. Đăng nhập ứng dụng SmartLMS 54
9.5.2.2. Tham gia lớp học ảo 56
9.6. Báo cáo điểm danh 57
10. Báo cáo hỗ trợ đồng nghiệp 58
11. Nộp kế hoạch và kết quả hỗ trợ lên GVSP 59
11.1 Nộp kế hoạch hỗ trợ tới GVSP 59
11.1.1. Người dùng tải file lên hệ thống 59
11.1.2. Người dùng nhập trực tiếp trên hệ thống 63
11.2 Nộp kết quả hỗ trợ tới GVSP 67
11.3. Thêm minh chứng hỗ trợ GVPT 71
3
Đánh giá bài viết
1 1.126

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo