Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Từ 2020, điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Đây là nội dung mới được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội ngày 30/12/2019.

Theo đó, đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bao gồm: Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ 01/01/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020…

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng như sau: Trước năm 1995 mức điều chỉnh là 4,85; năm 1995 mức điều chỉnh là 4,12; năm 2000 mức điều chỉnh là 3,41; năm 2005 mức điều chỉnh là 2,73; năm 2010 mức điều chỉnh là 1,64; năm 2016 mức điều chỉnh là 1,10; năm 2019 và năm 2020 là 1,00.

Đặc biệt, đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01/01/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo mức trên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Các quy định tại Thông tư này áp dụng từ 01/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 369
Bài liên quan