Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật phân cấp và đóng tàu cá dài từ 12 mét đến dưới 24 mét

Thông tư số 07 2021 BNNPTNT

Ngày 26/7 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét”.

Theo đó, ban hành cùng Thông này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 24m (QCVN 02-35:2021/BNNPTNT).

Quy chuẩn này được áp dụng với cơ sở đăng kiểm tàu cá, chủ tàu cá, cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu cá...

Chi tiết nội dung Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT mời các bạn xem trong file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 22