Đề xuất đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh thi đợt 2 tại TP HCM

TP.HCM đề xuất đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh thi đợt 2

Ngày 27/7 năm 2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 2495/UBND-VX gửi Bộ giáo dục đào tạo về việc xem xét đặc cách cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2 tại TP HCM.

Trước đó, các thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2 tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tham gia kỳ thi THPT 2021 đợt 2 vào ngày 05 đến ngày 08 tháng 8 năm 2021 theo đúng lịch thi THPT quốc gia đợt 2 của Bộ giáo dục.

Tuy nhiên trước diễn biến tình hình dịch bệnh những ngày qua ở TP Hồ Chí Minh, việc thực hiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trên toàn địa bàn thành phố Hồ CHí Minh là rất khó để thực hiện. Chính vì vậy UBND TP HCM đã đề xuất với Bộ giáo dục xem xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2.

Thông tin cụ thể mời các bạn xem trong Công văn số 2495/UBND-VX dưới đây:

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ H CHÍ MINH

____________

Số: 2495/UBND-VX

V ề việc đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh thi đợt 2 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Công văn số 2998/BGDĐT-QLCL ngày 16 tháng 7 năm 2021 và Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2100/TTr-SGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021,

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo các vấn đề liên quan đến thí sinh đủ điều kiện tham gia thi đợt 2 sau:

Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết tâm và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 7 năm 2021 với 85.927/89.275 thí sinh dự thi, đạt 96,25%.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 3.234 thí sinh đủ điều kiện đăng ký thi đợt 2. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến dịch phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cách ly xã hội toàn Thành phố theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2021 và đang tiếp tục thực hiện theo Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều biện pháp siết chặt hơn nữa cho đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến rất phức tạp, số ca mắc mới mỗi ngày trên 3.000 ca trong những ngày gần đây, do đó việc tổ chức thi đợt 2 (dự kiến diễn ra từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 8 năm 2021) là khó có thể thực hiện, không tạo được tâm lý an tâm cho phụ huynh và cả thí sinh; khó có thể thực hiện toàn diện việc vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, vừa đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 do tình hình phòng chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2

1.1. Căn cứ đề xuất

Căn cứ khoản 1 Điều 37 về Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông của Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 (sau đây gọi tắt là Thông tư 15) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có quy định cụ thể về việc xét đặc cách cho trường hợp đặc biệt:

1. "... trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. ”

Do vậy, các trường hợp thi đợt 2 có thể căn cứ theo điều kiện đặc biệt của toàn Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét đặc cách.

1.2. Đối tượng

Cho các thí sinh đăng ký thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 07, 08 tháng 7 năm 2021 (trừ các thí sinh đã bị đình chỉ thi hoặc hủy bỏ bài thi) và có đăng ký thi đợt 2 với số lượng 3.234 thí sinh.

1.3. Hồ sơ xét: theo quy định của Điều 37 Thông tư 15 về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Đề xuất đảm bảo quyền lợi tuyển sinh đại học, cao đẳng cho các thí sinh được xét đặc cách trong đợt 2

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường Đại học, các trường có tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non triển khai bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực, sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh khác (ngoài căn cứ trên điểm thi tốt nghiệp) để xét tuyển đối với các thí sinh thi được xét đặc cách trong đợt thi 2.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và sớm có ý kiến đối với các nội dung nêu trên để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh không tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- PTTg Vũ Đức Đam;

- Bộ Y tế;

- Thường trực Thành ủy;

- TTUB: CT, các PCT;

- Văn phòng Thành ủy;

- Sở GD&ĐT, Sở Y tế;

- VPUB: CPVP;

- Phòng VX , TH;

- Lưu: VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Anh Đức

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 30
0 Bình luận
Sắp xếp theo