Rung chuông vàng về chủ đề 22-12

Ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Bộ câu hỏi Rung chuông vàng về chủ đề 22-12 có đáp án được Hoatieu.vn tổng hợp nhằm giúp các bạn trong quá trình tìm hiểu ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như có thêm ý tưởng cho buổi lễ kỉ niệm ngày 22/12.

Mời bạn đọc cùng tham khảo 50 câu hỏi về Quân đội nhân dân Việt Nam được cập nhật mới nhất năm 2023 cùng PowerPoint Rung chuông vàng về chủ đề 22-12.

Dưới đây là câu hỏi về ngày 22 tháng 12, Trắc nghiệm về quân đội nhân dân Việt Nam, Câu hỏi ngày 22-12, tổng hợp các Câu hỏi về Quân đội nhân dân Việt Nam, trong các cuộc Thi tìm hiểu về Quân đội nhân dân Việt Nam hay nhất để làm chủ đề cho Câu hỏi đố vui kỷ niệm ngày 22-12 có đáp án.

1. Câu hỏi về ngày 22-12

1. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (Tiền thân của QĐNDVN) ra đời vào ngày tháng năm nào? Ở đâu? Lúc đó gồm bao nhiêu người và do ai chỉ huy?

Ngày 22 / 12 / 1944, tại khu rừng nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám, thuộc huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng. Ban đầu gồm 34 chiến sỹ. Do đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chung.

2. Ai là vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam?

Võ Nguyên Giáp

3. Anh hùng LLVT nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã lấy thân mình lấp lỗ Châu mai?

Phan Đình Giót

4. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 7 tháng 5 năm 1954

5. Chiến dịch thành cổ Quảng Trị diễn ra bao nhiêu ngày đêm?

81 ngày đêm

6. Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là ngày tháng năm nào?

Ngày 30 tháng 4 năm 1975

7. Bộ trưởng Bộ quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là ai?

.............................

8. Ngày 22/12 năm nào được Ban Bí thư T.Ư Đảng quyết định lấy ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12) là ngày hội Quốc phòng toàn dân?

Ngày 22/12/1989

9. Tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam?

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

10. Quân kỳ của QĐND Việt Nam có dòng chữ gì?

Quyết thắng

11. Ngày đầu thành lập VNTTGPQ có bao nhiêu chiến sĩ?

34 Chiến sĩ

12. Chiến dịch nào chấm dứt Chiến tranh Đông Dương?

Điện Biên Phủ

13. Trận Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong thời gian nào?

1972

14. Cấp tổ chức cao nhất của QĐND Việt Nam?

Quân đoàn

15. Người được gọi là cha đẻ của ngành quân giới?

Đại tướng Trần Đại Nghĩa

16. Các quân chủng của QĐND Việt Nam gồm?

Lục quân, hải quân, phòng không quân

17. Chiến dịch nào chấm dứt cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam?

Chiến dịch Hồ Chí Minh

18. Cấp tổ chức thấp nhất của QĐND Việt Nam?

Tiểu đội

19. Vị Đại tướng nào đã từng giữ chức chủ tịch nước?

Lê Đức Anh

20. Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

22.12.1944

21. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong thời gian bao lâu?

12 ngày đêm

22. Hãy cho biết cơ quan ngôn luận chính thức của QĐND Việt Nam?

Báo quân đội nhân dân

23. Hệ thống quân hàm sĩ quan QĐND Việt Nam có những cấp nào?

Tướng, Tá, Úy

24. Pháp xâm lược Việt Nam vào năm nào?

1858

25. Tên gọi “Quân đội nhân dân Việt Nam” là do ai đặt?

Hồ Chí Minh

26. Chiến sĩ có mấy cấp?Gồm những cấp nào?

2 cấp: Binh nhất, binh nhì

27. Người duy nhất nắm giữ chức “Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang”?

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

28. Chiến dịch nào còn được gọi là “Chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định”?

Chiến dịch Hồ Chí Minh

29. Em hãy cho biết quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Quảng Bình

30. Hai mốc lịch sử oai hùng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ?

Chiến dịch Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

31. Nước ta có những vị tướng nào được chọn là danh tướng thế giới?

Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Võ Nguyên Giáp.

32. “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn” Câu nói này của anh hùng nào?

Nguyễn Viết Xuân.

33. Tác phẩm “Binh thư yếu lược” là của ai?

Trần Quốc Tuấn.

34. Bí Thư chi bộ trường ta hiện nay là ai?

35. Trường ............................... đến thời điểm này có bao nhiêu thầy cô là Đảng viên

36. Đội du kích Bắc Sơn được chính thức thành lập tại đâu

Khu rừng Khuỗi Nọi, xã Vũ Lễ, châu Bắc Sơn (Lạng Sơn)

37. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của Hồ Chủ tịch bao gồm các vấn đề chủ yếu nào:

A. Đường lối quân sự của Đảng ta

B. Vấn đề kháng chiến toàn dân, động viên và vũ trang toàn dân,

C. Nguyên tắc xây dựng lực lượng võ trang cách mạng.

D. Tất cả những ý trên

38. Theo nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, ngày 22/12 hàng năm trở thành ngày hội Quốc phòng toàn dân vào năm nào?

A. 1990

B. 1991

C. 1992

D. 1994

39.Tổ chức vũ trang nào dưới đây là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

40. Chiến dịch nào dưới đây mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Chiến dịch Tây Nguyên.

41. Đội tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào và ở đâu dưới đây:

Ngày 22/12/1944 tại Huyện Châu Nguyên Bình- Tỉnh Cao Bằng

42. Nhằm đáp ứng những đòi hỏi của tình hình quốc tế và trong nước, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 2/1943 chủ trương thành lập mặt trận mới với tên gọi

Mặt trận dân chủ chống Nhật.

43. Cuộc binh biến Đô Lương nổ ra dưới sự chỉ huy của:

Đội cung (Nguyễn Văn Cung)

44. Xếp theo thứ tự thời gian( từ trước đến sau) các cuộc khởi nghĩ vũ trang của nhân dân ta trong 2 năm 1940-1941:

A. Nam Kỳ - Bắc Sơn – Đô Lương

B. Bắc Sơn – Đô Lương – Nam Kỳ

C. Bắc Sơn – Nam Kỳ - Đô Lương

D. Đô Lương – Bắc Sơn –Nam Kỳ

45. Hình thức và phương pháp đấu tranh được sử dụng trong cao trào cách mạng 1936 – 1939 là:

A.Tuyệt đối bí mật, bất hợp pháp.

B. Công khai và nửa công khai là chủ yếu.

C. Bí mật là chủ yếu, công khai là thứ yếu.

D. Đưa lực lượng ra công khai hoàn toàn.

Câu 46: Ngày 22/12 được chọn là ngày quốc phòng toàn dân từ năm nào?

 1. 1989
 2. 1990
 3. 1991
 4. 1992

Câu 47: Lúc mới thành lập, Quân đội nhân dân VN có bao nhiêu chiến sỹ?

 1. 32
 2. 33
 3. 34
 4. 35

Câu 48: Ngay sau khi thành lập, trong tháng 12 năm 1944, Đội VNTTGPQ đã có hai chiến thắng vang dội, kể tên hai chiến thắng ấy?

 1. Biên giới và Việt bắc
 2. Biên giới và Phai Khắt
 3. Phai Khắt và Nà Ngần
 4. Nà Ngần và Việt bắc

Câu 49: Tại khu rừng này đã diễn ra lễ tuyên thệ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân? ( khu rừng Trần Hưng Đạo )

 1. Khu rừng Việt bắc
 2. Khu rừng Cúc Phương
 3. Khu rừng Trần Hưng Đạo
 4. Khu rừng Pắc Pó

Câu 50: Ai là người được nhắc đến trong câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Phó Tổng tư lệnh quân giải phóng là cô …. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta”.

 1. Nguyễn Thị Bình
 2. Trần Thị Lý
 3. Phan Thị Ràng (Chị Sứ)
 4. Nguyễn Thị Định.

Câu 51: Ông là người được giao nhiệm vụ là Tổng Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Ông là ai ?

 1. Đại tướng Chu Huy Mân
 2. Đại tướng Hoàng Văn Thái
 3. Đại tướng Văn Tiến Dũng
 4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Câu 52: Quân kỳ của Quân đội Nhân dân Việt Nam có gì khác so với quốc kỳ Việt Nam?

 1. thêm dòng chữ "Quyết thắng" màu vàng ở phía trên bên trái.
 2. thêm dòng chữ "Quyết chiến quyết thắng" màu vàng ở phía trên bên trái.
 3. thêm dòng chữ "Trung với nước" màu vàng ở phía trên bên trái.
 4. thêm dòng chữ "Trung với nước hiếu với dân " màu vàng ở phía trên bên trái.

2. PowerPoint Rung chuông vàng về chủ đề 22-12

Rung chuông vàng về chủ đề 22-12

Câu hỏi về ngày 22-12 có đáp án

Bộ câu hỏi tìm hiểu về ngày Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Trò chơi về ngày 22 12 - Giải ô chữ

Đây là chân dung của một vị anh hùng LLVTNN

Phần thi gồm 6 câu hỏi, mỗi một câu hỏi có liên quan đến chân dung, các em hãy lựa chọn và trả lời để tìm chân dung .

- Câu 1: Mời các em nghe bài hát và cho biết tên bài hát là gì ?(Quảng Bình quê ta ơi)

- Câu 2: Sau chiến thắng Điện Biên một ngày, lúc 16 giờ 30 phút, ngày 8-5-1954, Hội nghị này khai mạc, hãy cho biết tên hội nghị? (Giơ-ne-vơ về Đông Dương.)

- Câu 3: Tên gọi đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam? (Đội VNTT GPQ)

- Câu 4: Đây là ngôi trường được thành lập theo sắc dụ của nhà vua yêu nước Thành Thái thứ 8 (23/10/1896), Nhiều thầy cô giáo và học sinh của trường đã trở thành những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước? (Quốc học Huế)

- Câu 5: Đây là sắc lệnh ký ngày 20 tháng 1 năm 1948, phong tướng cho 11 cá nhân. Hãy cho biết tên sắc lệnh? (Sắc lệnh 110/SL)

- Câu 6: Đây là một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc VN ta, xứng đáng được coi như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ 20. Chiến công nào? (Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954)

Mảnh ghép: Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những chi tiết liên quan : ông sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911) là Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông quê ở Tỉnh Quảng Bình, từng nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng . Năm 1954 ông đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu Ông là đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, trong đợt phong tướng đầu tiên theo sắc lệnh năm 1948. Ông từng là học sinh của trường Quốc học Huế.

Cùng đợt thụ phong có Nguyễn Bình được phong Trung tướng, Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình được phong Thiếu tướng.

4. Quân đội nhân dân Việt Nam được ra đời như thế nào?

Ngày 22-12-1944 là ngày Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay được thành lập theo theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Cụ thể: Ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đây là đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Trên đây là Câu hỏi Rung chuông vàng về ngày 22 12, PowerPoint câu hỏi cùng Trò chơi về ngày 22 12 thú vị sẽ tạo sân chơi hấp dẫn, không khí sôi động, đầy tiếng cười cho ngày lễ kỉ niệm đầy ý nghĩa này. Bạn đọc tham khảo để tiến hành xây dựng nội dung tổ chức lễ kỉ niệm 22-12 năm nay cho độc đáo, đáng nhớ nhé.

Hy vọng nội dung bài viết đã cung cấp thêm cho bạn đọc nhiều tài liệu, câu hỏi hữu ích cho lễ kỉ niệm và tổ chức các trò chơi ngày 22/12 thật ý nghĩa. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
18 16.454
0 Bình luận
Sắp xếp theo